De parallelle tidsaldre 2017-03-08T17:02:13+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

14. kapittel – De parallelle tidsaldre i gjenoppreisningshistorien

Hensikten med Guds gjenoppreisningsarbeid er å realisere skapelseshensikten. Dette vil bli fullført gjennom Messias. Det er derfor det falne menneskes del av ansvaret å forberede fundamentet for Messias, dvs. det fundament som er nødvendig for at Messias skal kunne komme. Dette ansvaret består i å gjenoppreise trosfundamentet og det substansielle fundamentet gjennom godtgjørelsesbetingelser.

Les videre