Guds opprinnelige ideal 2016-08-30T17:47:11+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Sanne foreldre og Det fullførte testamentes tidsalder

Guds opprinnelige ideal

Idealet Gud ville realisere ved å skape de første menneskene, Adam og Eva, var at de skulle vokse til fullkommenhet ved hjelp av sann kjærlighet. Dermed ville de, som Sanne foreldre, ha vært i stand til å skape en god familie med sann kjærlighet, sant liv og en sann arvelinje. En slik god familie ville ha utviklet seg så lenge alle i familien ville ha vært ett i hjerte og sinn, med Gud som midtpunkt.
Da Gud skapte Adam og Eva, sin første sønn og datter, ville han at de skulle bli bedre enn han selv. Ifølge tradisjonell tankegang er dette absurd. Men la oss se litt nærmere på dette. Når vi som foreldre ser på våre barn, ønsker vi at de kommer til å erfare uendelig mye kjærlighet og håp. Vi vil at de skal vokse opp og oppnå ting vi selv bare kunne drømme om.
På samme måte ønsker Gud å gi ubegrenset til sine barn. Gud er ikke tilfreds med å gi bare 100 prosent. Gud ønsker han hadde tusen ganger mer å gi enn han kan i virkeligheten. Guds natur er å gi fullstendig for så å glemme at han har gitt. Dette står i skarp kontrast til dem som kalkulerer hvor mye de har gitt. De kommer fram til at de har gitt nok, men for Gud er noe aldri nok, uansett hvor mye han har gitt.
Guds hensikt med å skape verden var å ha en responderende partner å gi sin kjærlighet til. Hans hensikt med å skape foreldre og barn, mann og kone, og alle ting i denne verden i komplementære par, var å realisere sann kjærlighet overalt i sitt skaperverk. På samme måte må foreldre leve for sine barn og barn for sine foreldre. En ektemann er ment å leve for sin kone og kona for sin ektemann. Alle vesener i skaperverket er ment å leve for og gi til andre.
Hvis Guds ideal med sann kjærlighet var blitt realisert i Adams familie, ville den familien ha blitt begynnelsen på Guds rike. Opp gjennom historien ville Adams familie ha vokst til å bli klaner, nasjoner og en hel verden. Det ville ha blitt en verden med sann kjærlighet, Guds rike på jorden. Dessuten ville Guds rike i den åndelige verden ha gått gjennom en tilsvarende vekst.

Les videre