Home/Familieforbundet
Familieforbundet 2017-05-16T00:39:38+00:00

La oss bygge et harmonisk verdenssamfunn en familie ad gangen

Familieforbundet for Verdensfred og Enhet

I et nøtteskall

Navn: Familieforbundet for Verdensfred og Enhet
Grunnlagt: 1996
Grunnleggere: Dr. Sun Myung Moon (1920-2012) og hans kone Hak-ja Han
Lære: Enhetsprinsippene, en lang rekke åpenbaringer dr. Moon mottok fra 1935 til 1945.
Se: Familieforbundets lære,  Se: kortfattet
Mål: Himmelriket på jorden. En harmonisk verdensfamilie, der alle kan oppleve fred, trygghet, frihet og kjærlighet.
Utbredelse: Størst i Sør-Korea og Japan, men utbredt i hele den frie, demokratiske verden.
Norge: Stiftet i Norge 1. desember 1996.  Registrert som eget trossamfunn i 2003.
Bakgrunn: Familieforbundet for Verdensfred og Enhet tok over mange av Enhetskirkens (Den Forente Families) funksjoner.
Vanlige spørsmål:  Se: Faq
Historie:  Se: Sun Myung Moons liv

FFVE logoFamilieforbundet er et globalt forbund av individer og familier som har som mål å skape en verden med fred og enhet på tvers av nasjonale, kulturelle, religiøse og ideologiske barrierer, en verden der alle kan leve sammen i fred og harmoni. Familieforbundet er en bevegelse som ser på familien som løsningen. Hvis vi alle lærer å skape harmoniske familier og overvinner de problemer mange familier dessverre lider under, da vil vi være i stand til å skape langt bedre samfunn og nasjoner. Sunne familier er selve forutsetningen for gode samfunn, ja til og med for fred i verden. Samme hvilket religiøst eller politisk syn vi har, har de aller fleste av oss en familie.

Familieforbundet for Verdensfred og Enhet ble stiftet først i U.S.A. 31. juli 1996 av Sun Myung Moon og hans kone Hak-ja Han og her i Norge 1. desember samme år. Familieforbundet ble registrert som eget trossamfunn 14. mai 2003 i henhold til Lov om trudomssamfunn og ymist anna.

Familieforbundet tok over mange av oppgavene som Enhetskirken (Den Forente Familie) til da hadde hatt innen Enhetsbevegelsen.

Meld deg inn som medlem av Familieforbundet for Verdensfred og Enhet – Innmeldingsskjema

Les videre