Home/Familieforbundet/En enorm visjon
En enorm visjon 2017-02-24T21:21:33+00:00

Familier med Gud og sann kjærlighet som sentrum

Familieforbundet – en enorm visjon

Det har aldri vært dr. Moons mål å opprette noen religiøs organisasjon eller en ny religion. Målet er mye større enn det og er rett og slett å skape en verden der det er fred, frihet, kjærlighet og lykke for alle.

Sentrum i en slik verden må være Gud. En slik verden må være basert på Guds prinsipper. Derfor trenger vi en åndelig bevisstgjøring. Alle religioner kan bidra til en slik bevisstgjøring og en slik verden. Vi må bli bevisst at Gud er vår Far/Mor, og at vi alle er hans/hennes barn. Da blir også  de forskjellige religioner som søsken, som forstår sin Far/Mor og virkeligheten på litt forskjellige måter.

Siste del av veien tilbake til Gud forutsetter nemlig at vi lærer å elske dem som tenker annerledes og er forskjellige fra oss. Siste del av veien må gås sammen. Da er det ikke rom for fordømmelse og en tro som går ut på at bare «vi» har rett.

Det er først og fremst for å vise den siste del av veien tilbake til Gud at dr. Moon ble kalt. Religionene har allerede vist deler av veien, og Sun Myung Moon kom ikke for å gjenta disse budskapene eller for å konkurrere med dem.

Frelse - individ, verdenEn viktig del av hans budskap er at siste del av veien tilbake til Gud ikke er noen individuell vei. Sun Myung Moon fremhever derfor ikke en individuell frelse, som først og fremst går ut på å selv bli frelst. Han sier at heller enn å sørge for å skaffe seg selv rom i himmelen, bør vi være opptatt av å befri våre «brødre og søstre» fra helvete.

I tusener av år har religiøse mennesker hovedsakelig vært opptatt av sin egen individuelle frelse. Menneskeheten er imidlertid nødt til å gå videre. Det åndelige grunnlaget er nå lagt for å skape en verden velsignet av Gud, full av fred og kjærlighet.

Så lenge menneskeheten bare er opptatt av individuell frelse, blir det umulig å skape harmoniske familier og samfunn. Det menneskeheten trenger nå, i det 21. århundre, er en forståelse og form for frelse som setter oss i stand til å skape familier, samfunn og nasjoner fri for konflikt og krig. Den frelse som er blitt preket opp gjennom århundrene, blekner i sammenligning med den frelse som er oppnåelig når både mann og kone lærer å leve for andre og investere seg 100 % i en familie basert på absolutt kjærlighet. Les Tidsalderen for frelse på familieplan har begynt.

Hvis vi greier å skape fred og kjærlighet i våre familier, kan det også bli fred og kjærlighet i våre samfunn. Hvis våre samfunn fungerer harmonisk, vil også våre land gjøre det. Da vil vi kunne oppleve en helt annerledes verden!

Derfor er vårt mål å skape fred i verden basert på familier som virkelig fungerer. Vi mener familien har en sentral rolle når det gjelder å løse verdens problemer. Det er nemlig innen familien at vi gjør de første erfaringer med andre mennesker og kjærlighet. Nøkkelen til verdensfred ligger i at vi lærer å bli sanne foreldre som oppdrar sine barn til å leve for andre.

Dette har hele tiden vært dr. Moons visjon. Men veien fram har vært en vei full av forfølgelse, lidelse og motstand. Aldri har det vært en åndelig leder som har vært så misforstått og så motarbeidet av den etablerte religiøse og politiske verden. Selv Jesu lidelser var av mye mindre omfang.

Les videre