Sanne foreldre 2016-10-01T01:38:30+00:00

Familieforbundet for Verdensfred og Enhet

Begreper

Sanne foreldre

Betydningen av dette spesielle begrepet er at Gud endelig har kunnet få en sønn og en datter som er blitt menneskeslektens Sanne foreldre. Jesus oppnådde kun å bli åndelig far til dem som tror på ham, fordi han aldri fikk realisere «Lammets bryllup». Gud måtte med andre ord vente i tusener av år før dette idealet som Sanne foreldre representerer, kunne bli virkeliggjort. Sanne foreldre representerer selve kilden til sann kjærlighet, sant liv og en sann arvelinje. Det er bare gjennom Sanne foreldre hele menneskeslekten kan vende tilbake til Gud og bli sanne sønner og døtre.

På grunn av syndefallet mistet vi mennesker vår opprinnelig tiltenkte posisjon som Guds sanne sønner og døtre, som skulle ha arvet herredømmet over jord og himmel fra Gud. I stedet falt de første mennesker ned på et utrolig lavt nivå, da de ble ledet vill av erkeengelen Lucifer og kom under hans herredømme. Engler var skapt for å være Guds og menneskets tjenere. Vi mennesker ble skapt for å være Guds barn. I stedet fulgte den første mann og kvinne en opprørsk engel og ble dermed en tjeners tjenere.

Det tok Gud tusener av år før han var i stand til å åpenbare visse regler og lover, lovreligion (f.eks. De ti bud), som beskrev hva som var tillatt og ikke tillatt for oss mennesker. Dermed var grunnlaget lagt for at de som baserte sitt liv på disse reglene, kunne bli Guds tjenere.

Dette var imidlertid langt fra det endelige mål. Gud lengtet etter at vi skulle bli hans barn. Endelig var forholdene lagt til rette for at «den andre Adam», Guds sønn, Jesus, kunne bli født, uten arvesynden. Han var den første til å oppnå det vi alle en dag skal oppnå, nemlig å bli Guds sanne sønner og døtre. Men det tragiske skjedde at Guds tjenere, de religiøse lederne på den tiden, drepte ham som var Guds eneste sønn. Dermed var veien stengt for alle oss andre. I stedet, ved å gi sitt liv på korset, oppnådde den oppstandne Jesus å gi oss åndelig frelse, dvs. at de som tror på Jesus, kan bli med ham til paradis i livet etter døden. Men Jesus greide ikke å ta bort arvesynden. Den kom inn i verden gjennom «den første Adam» og «den første Eva», da de satte liv til verden og skapte en falsk arvelinje basert på deres falske og umodne kjærlighet. For å fjerne arvesynden skulle «den andre Adam», Jesus, følgelig først ha blitt ett med en kvinne som Gud hadde forberedt til å være «den andre Eva». Det skjedde imidlertid aldri. Av den grunn fortsatte alle mennesker å ha arvesynden. Likevel, ved å tro på Jesus, ble det mulig å bli Guds «adoptivbarn», dvs. selv om man er født med arvesynden fra de falske foreldrene Adam og Eva, kan man på det åndelige plan, ikke det fysiske, få nytt liv (gjenfødelse) gjennom Jesus og Den hellige ånd.

Endelig, i 1960, kunne menneskeslekten få Sanne foreldre! Det betyr at det Jesus ikke oppnådde, endelig var realisert gjennom Sun Myung Moon og hans kone Hak-ja Han. På grunn av De sanne foreldre er veien til å bli Guds sanne sønner og døtre blitt åpnet. Vi behøver ikke bare være Guds tjenere, eller Guds «adoptivbarn», lenger. Gjennom Sanne foreldre blir arvesynden fjernet slik at alle og enhver kan bli Guds sanne sønner og døtre. En ny tidsalder er begynt, tidsalderen da vi alle kan bli det vi opprinnelig ble skapt for å være!