Home/Fredsbudskapene/Betydningen av arvelinjen – 1
Betydningen av arvelinjen – 1 2017-04-23T19:52:20+00:00

Fredsbudskap 1

Guds idealfamilie og globale fredsrike-ideal

Betydningen av arvelinjen – 1

Er dere klar over hva som har gjort mest vondt i Guds hjerte og gitt ham den største sorg opp gjennom den lange historien helt siden Adam og Eva falt? Det er at Gud mistet sin arvelinje. Dermed mistet han også sin rett til å ha et eierforhold til denne verden.

arvelinjeLa meg snakke litt om arvelinjen. Arvelinjen er viktigere enn livet og viktigere enn kjærlighet. Det er når liv og kjærlighet kommer sammen, at en arvelinje skapes. En arvelinje kan ikke bli til hvis enten liv eller kjærlighet mangler. Blant de tre ting som karakteriserer foreldre-barn-forholdet – kjærlighet, liv og arvelinje – representerer arvelinjen selve frukten.

Spiren til sann kjærlighet hører hjemme i Guds arvelinje. Guds arvelinje skaper den nødvendige ramme og det nødvendige miljø for å leve et sant liv. For at vi derfor kan bli de ideelle mennesker, som Gud vil vi skal bli, dvs mennesker med en ideell personlighet, og for at vi skal kunne skape idealfamilier, må vi først bli del av hans arvelinje. Det er dessuten bare når vi tilhører Guds arvelinje, det blir mulig å skape Guds «hjemland», en ideell nasjon. Det er bare når vi blir en del av Guds arvelinje, vi kan skape fred i verden. Jeg ber dere aldri glemme hvor viktig arvelinjen er. Dette er noe jeg ikke kan understreke nok.

Les videre