Home/Viktige helligdager/Vår himmelske forelders dag
Vår himmelske forelders dag 2016-11-24T13:02:12+00:00

Familieforbundet for Verdensfred og Enhet

Viktige helligdager

Vår himmelske forelders dag

(Fram til 1994 var navnet Guds dag, fra 1994 til 2013 Sanne Guds dag)

Denne helligdagen ble først opprettet 1. januar 1968. Opprinnelig skulle Gud ha levd sammen med oss mennesker her på jorden. Men for det trenger Gud et fundament. Dette grunnlaget skulle opprinnelig ha blitt lagt den dag den første mann og kvinne (Adam og Eva) nådde fullkommenhet, og Gud derfor kunne ha velsignet dem i ekteskap. Da ville de ha blitt ett med Gud. Dermed ville den dagen ha gitt Gud den største glede og vært Guds egen dag. Han/hun fikk imidlertid aldri oppleve en slik dag.

Far Moon etablerte Guds dag på årets første dag i 1968. Dette var omtrent sju år etter Lammets bryllup i 1960. Disse sju årene måtte Hak-ja Han, Sun Myung Moons kone, legge det nødvendige grunnlaget for å bli kvalifisert til å inneha posisjonen som menneskehetens Sanne mor. Dette var en uhyre vanskelig og krevende oppgave, men hun greide det! 1. januar 1968 erklærte Far Moon at hun hadde lykkes. Dermed ble Guds dag feiret for første gang i menneskehetens lange historie.

Vi mennesker feirer mange forskjellige dager, men Gud har aldri hatt sin egen dag, før nå. Dette burde være en av de aller viktigste dager, og den beste måten å begynne et nytt år på: sammen med Gud.

Høsten 1994 sa Far Moon at vi burde kalle denne dagen Sanne Guds dag. På grunn av syndefallet mistet Gud sine barn, oss mennesker. Gud ble en sorgens Gud, en fortvilet Gud, som lengtet etter den dag hans/hennes barn ville vende tilbake til ham/henne. Han/hun fikk aldri oppleve det han/hun opprinnelig ville. Han/hun hadde nemlig skapt oss mennesker for et liv sammen med seg. Han/hun ville oppleve et intimt forhold til alle mennesker, hans/hennes barn. Da ville Guds hjerte også ha utviklet seg, etter hvert som han/hun fikk erfare mer og mer kjærlighet i forhold til flere og flere av sine sønner og døtre. Han/hun ville at alt dette skulle bli realisert for 2 000 år siden, gjennom Jesus. Men fordi Jesus ble drept i ung alder, lot det seg ikke gjøre. Endelig i 1994 erklærte Far Moon at det nå eksisterer et tilstrekkelig grunnlag til å frigjøre Gud fra hans/hennes store sorg, slik at han/hun kan bli en gledens Gud, en «sann» Gud, slik han opprinnelig skulle ha vært.

Fra februar 2010 ble dagen feiret på den første dagen i det nye året ifølge den orientalske månekalenderen, altså samme dag man feirer kinesisk nyttår.

I begynnelsen av februar 2013 forandret fru Moon, Hak-ja Han, navnet på dagen til Vår himmelske forelders dag for å bruke et navn som understreker at Skaperen er både vår Far og Mor.

Les videre