Home/Viktige helligdager/Sanne barns dag
Sanne barns dag 2016-08-29T23:53:17+00:00

Familieforbundet for Verdensfred og Enhet

Viktige helligdager

Sanne barns dag

(Fram til 1994 var navnet Barns dag).

Vi mennesker ble skapt som Guds barn, som skulle vokse opp og oppfylle hensikten han/hun hadde skapt oss for. Vi skulle helt fra begynnelsen ha nådd den nødvendige modenhet for å arve og videreutvikle riket Gud hadde forberedt for oss. På grunn av syndefallet falt imidlertid mennesket ned på et uhyre lavt og primitivt nivå. Derfor, og for at vi igjen skulle kunne bli Guds barn, sender han/hun Messias. Messias må overvinne ondskapen som har dominert verden i tusener av år, og som alltid har hindret oss i å bli Guds barn. Men for at vi skal bli hans/hennes barn fullt og helt er det ikke nok med Messias. Han trenger en brud og må veilede henne til å bli menneskehetens Sanne mor. Se Sanne foreldres dag for en fyldigere forklaring.

De sanne foreldres Velsignelse (Lammets bryllup) fant sted 11. april 1960. Hak-ja Han var blitt utvalgt til å være «Lammets brud» 27. mars samme år. Samme dag ble Foreldres dag erklært. Mens De sanne foreldre fremdeles ventet sitt første barn og således var i ferd med å skape en sann familie, ble Barns dag erklært 1. oktober 1960, ifølge orientalsk månekalender. Ye-jin, dr. og fru Moons første datter, ble født 11. desember 1960 (orientalsk månekalender). For første gang i menneskeslektens historie fikk Gud oppleve et sant barn, født av Sanne foreldre, uten arvesynden. Dette var et utrolig historisk gjennombrudd. Gud hadde ikke bare Sanne foreldre. Han hadde i tillegg en dyrebar ny generasjon, født av Sanne foreldre! Gud visste selvsagt at mange farer lurte i en ond verden. De sanne barna måtte også gå gjennom ørkenvandringen, som var blitt nødvendig fordi den kristne verden ikke hadde tatt imot Gjenkomstens Herre.

Like fullt var de første sanne barn kommet til verden. En sann familie var opprettet, uten arvesynd. På det grunnlaget har hele menneskeslekten muligheten til å bli Guds sanne barn. Barn forutsetter foreldre. Sanne barn forutsetter Sanne foreldre. Basert på De sanne foreldres kjærlighet kan vi få nytt liv og bli gjenfødt og bli del av den nye arvelinjen, som ikke er belastet med arvesynden.

Far Moon sammenligner måten vi blir del av denne arvelinjen, måten vi blir gjenfødt på, med en innpodningsprosess. Han bruker symbolikken fra 1. Mosebok der Adam er beskrevet som et «livstre». Adams liv mistet sin gudgitte (opprinnelige) hensikt, og han ble et falskt «livstre». Av den grunn fikk han etterkommere som også var falske «livstrær». Et sant «livstre» må derfor komme og opprette Guds rike på jorden ved at hele menneskeheten gjennom en «innpodningsprosess» blir en «hage» med «livstrær». Gud sender Messias som et sant «livstre» for å gi «podekvist» til det falne menneske, som er et falskt «livstre». Det er ikke det sanne livstreet som må beskjæres og bli gitt en podekvist. Tvert imot er det de falske livstrærne som må beskjæres. Vi kan da bli sanne «livstrær» ved at vi blir gitt en «podekvist» fra det sanne «livstreet».

Sanne barns dag er dagen da vi feirer at vi alle kan bli Guds sanne barn.

Les videre