Home/Viktige helligdager/Alle sanne tings dag
Alle sanne tings dag 2016-11-24T13:02:09+00:00

Familieforbundet for Verdensfred og Enhet

Viktige helligdager

Alle sanne tings dag

(Fram til 1994 var navnet Alle tings dag).

Før Gud skapte mann og kvinne, skapte han/hun det øvrige skaperverk som menneskets omgivelser. Men i sitt gjenoppreisningsarbeid etter syndefallet måtte Gud først gjenoppreise mennesket, og deretter resten av skaperverket. Guds gjenoppreisningsarbeid kunne derfor ikke omfatte omgivelsene før Foreldres dag og Barns dag var opprettet. Da De sanne foreldre lyktes i å etablere disse to helligdagene, kunne de begynne å gjenoppreise menneskets omgivelser og erklærte derfor Alle tings dag 1. mai 1963, ifølge den orientalske månekalender.

I Rom 8,19-23 leser vi: «Alt som er skapt, venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. For det som er skapt, ble lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men fordi Gud gjorde det slik. Likevel var det håp, for det skapte skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten og få del i den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. Vi vet at alt som er skapt, stønner og lider som i fødselsveer helt til denne dag. Og ikke bare det, men vi som har fått Ånden, den første frukt av den kommende høst, vi sukker med oss selv og lengter etter den dag då vårt legeme blir fridd ut, og vi blir Guds barn helt og fullt».

Alle ting lengter etter å oppleve den dagen da de kan motta Guds sanne kjærlighet fra oss mennesker. Hele skaperverket ser fram til en tidsalder da Gud har gjenvunnet foreldrekjærlighet fra sanne foreldre, slik at også barns kjærlighet (fra Guds barn, som mottar Guds og Sanne foreldres kjærlighet) kan bli gjenvunnet. På det grunnlaget ble Alle tings dag opprettet. Derfor kan Gud, mennesket og det øvrige skaperverk, dvs. hele universet, bli harmonisk og forent. Alle ting kan da finne sin egentlige mester (mennesket slik Gud opprinnelig planla det skulle være). Vi mennesker kan da juble høyt og takke Gud for at vi endelig fritt kan ha et dypt og kjærlighetsfylt forhold til det øvrige skaperverk. La oss da virkelig bli Guds representanter og sanne barn og virkelig gi alle ting den sanne kjærlighet de alltid har lengtet etter!

[Uttrykket «alle ting» betyr skaperverket utenom mennesket.]

Les videre