Home/Velsignelsen/Velsignelser 1996-1999
Velsignelser 1996-1999 2016-11-24T13:01:35+00:00

Velsignelsen

Historien til ekteskaps-velsignelsen

Velsignelser 1996-1999

 

Antall ektepar Dato Sted Merknader
360 millioner

velsignelse 1999

7. februar 1999 Olympiastadion,
Seoul, Korea

velsignelse

Tallet inkluderer de 120 millioner par som var blitt velsignet 13 juni 1998, samt 240 millioner par som var blitt forhånds-velsignet siden da og hadde sagt seg enige i de fire punktene nevnt ovenfor. Dermed var det målet på 360 millioner par nådd som dr Moon hadde satt i 1997, og som måtte bli oppfylt før år 2000. På Olympiastadion i Seoul deltok 37 000 par. 12 000 par besto av unge menn og kvinner som hadde sagt ja til den dr Moon hadde foreslått for dem. De resterende 25 000 parene var ektepar som ville ha sitt allerede bestående ekteskap velsignet av De sanne foreldre. Sammen med dr. og fru Moon forrettet seks andre religiøse ledere, fra andre religiøse tradisjoner, ved Velsignelsen av de 360 millioner parene. Samtidig med begivenheten ble det holdt seremonier over hele verden, knyttet til den i Seoul via satellitt eller internett, og der i alt 110 000 par deltok.
 120 millioner 13 juni. 1998 Madison Square Garden,
New York U.S.A.
Seremonien i New York var hovedbegivenheten for Velsignelsen av 120 millioner par og representerte selve høydepunktet på en verdensomspennende kampanje for å gi ekteskapet den sentrale plass i våre liv som det fortjener. Størsteparten av parene som ble velsignet av dr. og fru Moon ved denne anledningen, kom fra andre religioner eller livssyn. De var alle blitt forhånds-velsignet og hadde erklært seg enige i å basere sitt ekteskap på de følgende fire punkter: 1. Ved å basere vårt ekteskap på sann kjærlighet vil vi gjøre Gud glad. 2. Vi vil som mann og kone i all evighet være trofaste mot hverandre (ikke skille oss eller ha utenomekteskapelige affærer). 3. Vi vil oppdra våre barn til å holde seg borte fra sex før ekteskapet. 4. Vi er overbeviste om at denne seremonien bidrar til å skape verdensfred basert på det idealet som sanne familier representerer. 2800 par var blitt matchet og fikk sine ekteskap velsignet 13 juni.
  40 millioner
velsignelse 1997
29 nov. 1997 Robert Kennedy Stadion,
Washington, U.S.A.
deltakere fra 185 land, (inkl. Norge)
Etter Velsignelsen av 360 000 par i 1995 satte dr. Moon et ti ganger så høyt mål for den neste Velsignelsen, nemlig 3,6 millioner par .Hovedbegivenheten i 1997 fant sted på Robert Kennedy Stadion i Washington DC 29 november. Velsignelsen dette året var imidlertid forskjellig fra tidligere Velsignelser på to vesentlige punkter. For det første kunne alle par som allerede var velsignet, nå forrette ved Velsignelsen av andre par, som allerede var gifte. Før var det kun dr. og fru Moon som hadde kunnet forrette ved Velsignelses-seremoniene.
For det andre kunne gifte par få en forhånds-velsignelse i form av hellig vin og hellig vann forut for hovedseremonien. Slike forhånds-velsignede par var imidlertid ikke fullstendig velsignet uten De sanne foreldres Velsignelses-bønn ved hovedseremonien 29 november.
Målet på 3,6 millioner par ble nådd 15 juli 1997 i form av forhånds-velsignede par. Samtidig satte dr. Moon et nytt mål, også nå ti ganger så stort, dvs 36 millioner par, som også skulle oppfylles innen hovedseremonien 29 november, som da ville bli Velsignelsen av til sammen 39,6 millioner par. Dette ble senere utvidet til 40 millioner. Mange av parene kom fra andre trossamfunn og var blitt oppmuntret av sine religiøse ledere til å delta. I seremonien i Washington DC var det derfor ved siden av dr. og fru Moon seks andre religiøse ledere, fra andre religioner, som forrettet sammen med De sanne foreldre.
Fra 1997 var det ikke lenger Enhetskirken, men Familieforbundet for Verdensfred og Enhet, som hadde ansvaret for de store Velsignelses-seremoniene. Familieforbundet var blitt opprettet i 1996 og er blitt den sentrale bevegelsen innen Enhetsbevegelsen (Unification Movement). Dr. Moon sa ved flere anledninger at Velsignelsen måtte «globaliseres». Den var ikke bare for medlemmer av Enhetskirken lenger. Alle mennesker, uansett religiøs tilhørighet, måtte få del i den. Velsignelsen og de familieverdier den er basert på, bidrar i høyeste grad til en universell løsning på menneskehetens problemer.