Home/Velsignelsen/Velsignelser 1990-1995
Velsignelser 1990-1995 2016-11-24T13:01:35+00:00

Velsignelsen

Historien til ekteskaps-velsignelsen

Velsignelser 1990-1995

Antall ektepar Dato Sted Merknader
       360.000 25 aug. 1995 Olympiastadion,
Seoul, Korea
deltakere fra 160 land, (inkl. Norge)
Hovedbegivenheten i Velsignelsen av alle disse parene fra hele verden fant sted i Seoul. Fra og med denne Velsignelsen var det en langt større del av parene som var gifte på forhånd og som således fikk sitt allerede eksisterende ekteskap velsignet, enn unge ugifte som ble matchet for så å motta Velsignelsen. Det store antallet par som deltok, gjorde at det i en rekke land oppsto store praktiske problemer med å samle parene og velsigne alle samtidig uansett sted. I Afrika og enkelte land i det tidligere Sovjetunionen måtte således seremonien mange steder holdes på et forskjellig tidspunkt. I tillegg måtte man i stedet for satellittforbindelse nøye seg med en videoinnspilling av seremonien i Seoul med dr. og fru Moon. Som i 1992 ble par fra andre religioner ikke bedt om å skifte religion, men heller bli en bedre utøver av sin egen tro etter Velsignelsen.
30.000 25 aug. 1992 Olympiastadion,
Seoul, Korea
deltakere fra 131 land, (inkl. Norge)
Disse 30 000 parene ble velsignet samtidig flere steder i verden, 20 000 i det olympiske stadion i Seoul, mens 10 000 par mottok Velsignelsen via satellitt. Arrangementer for disse parene ble holdt i flere storbyer over hele verden samtidig med begivenheten i Korea, slik at de gikk gjennom akkurat det samme rituale.
   Av de i alt 30 000 parene var 20 000 gifte fra før. For dem representerte Velsignelses-seremonien således en ny begynnelse på deres allerede eksisterende ekteskap, med en forståelse av at Gud nå kunne bli en del av samlivet. Blant disse 20 000 var det par fra mange forskjellige religioner. De ble bedt om å holde sammen i all evighet og utvikle ekteskapet basert på sine respektive religioner.
De resterende 10 000 parene var ugifte medlemmer av Enhetskirken, som var blitt matchet. For første gang hadde dr. Moon matchet basert på foto av kandidatene. Før hadde alle måttet møte fram personlig. De som nå hadde søkt om å få seg foreslått en partner, måtte sende inn to A4-foto av seg selv samt resultatet av en AIDS-test og personlige detaljer.
I det fjerne Østen er fysiognomi utbredt. Mange lærer således å forstå personligheten gjennom studiet av ansiktstrekk og kroppsspråk. I Korea har det lenge vært vanlig å konsultere anerkjente eksperter på dette området når foreldre vil finne en passende ektefelle for sinsønn eller datter. Dr. Moon har utviklet denne evnen og trenger ikke en gang å treffe vedkommende for å se hvem som passer sammen. Et foto er nok.
 1267 10 april 1992 Seoul, Korea deltakere fra   44 land.
Førti muslimske par deltok. Alle disse parene var allerede gifte i samsvar med islamsk tradisjon. De ble ikke oppmodet til å konvertere til Enhetskirken. De ble derimot oppmuntret til å bli bedre muslimer etter Velsignelsen, som representerte en ny begynnelse på deres ekteskap, og som inkluderte et løfte om å elske hverandre i all evighet.