Home/Velsignelsen/Velsignelser 1970-1989
Velsignelser 1970-1989 2016-11-24T13:01:35+00:00

Velsignelsen

Historien til ekteskaps-velsignelsen

Velsignelser 1970-1989

Antall ektepar Dato Sted Merknader
 1275 12 jan. 1989 Seoul, Korea deltakere fra   87 land.
For å bli velsignet før 1992 måtte man ha vært et aktivt medlem av Den Forente Familie (Unification Church) i flere år og ha tatt del i bestemte opplæringskurser og treningsprogrammer.
 Unge ugifte menn og kvinner ble matchet av dr Moon. I tilfeller der ektepar ble aktive medlemmer, fikk de sitt allerede eksisterende ekteskap velsignet av dr og fru Moon, De sanne foreldre. Med unntak av selvematchingen, besto Velsignelsen av akkurat de samme seremonier for dem
dr Moon matchet, og par som allerede var gifte før de ble med i DFF. De drakk således hellig vin, ble sprinklet med hellig vann, tok del i tang-gam-seremonien, gikk gjennom en periode der de avsto fra sex, før de så begynte sitt ekteskapelige samliv ved å fullføre en tre-dagers-seremoni. For dem som var gifte før de ble med i DFF, markerte tre-dagers-seremonien en ny begynnelse på det ekteskapelige samlivet, som blir helliggjort gjennom Velsignelsen, og som Gud derfor kan få en sentral posisjon i.
 6500 30 okt. 1988 Seoul, Korea deltakere fra   17 land
 6000 14 okt. 1982 Seoul, Korea deltakere fra   85 land (inkl. Norge)
 2078 1 juli 1982 New-York deltakere fra   48 land (inkl. Norge)
 118 21 mai 1978 London deltakere fra  14 land (inkl. Norge)
 74 21 febr. 1977 New-York deltakere fra  11 land
1800 8 febr. 1975 Seoul, Korea deltakere fra  25 land (inkl. Norge)
 777 21 okt. 1970 Seoul, Korea deltakere fra 10 land