Home/Velsignelsen/La oss gå inn i tidsalderen for sanne familier
La oss gå inn i tidsalderen for sanne familier 2016-08-29T20:42:28+00:00

Velsignelsen

En ny forståelse av ekteskapet

La oss gå inn i tidsalderen for sanne familier

De store internasjonale vielses-seremoniene ble stadig større. Fra 1995 ble det tatt i bruk kommunikasjons-satelitter, som gjorde det mulig å knytte lokale begivenheter hvor som helst i verden til hovedbegivenheten, der dr. og fru Moon selv er til stede og velsigner alle parene. Derfor har millioner av par fått sine ekteskap velsignet. Over 100 000 av disse parene består av menn og kvinner som i sin tid ble introdusert til hverandre av dr. Moon. De langt fleste parene var imidlertid gift på forhånd, men ville gjerne få sitt ekteskap velsignet av dr. og fru Moon.

Du er også invitert til å delta i en slik begivenhet, som har den største historiske betydning. Ved å delta kan du nemlig være med på å styre den historiske utvikling mot en verden full av fred.

Hvis du er ugift og går med en drøm om å skape et vellykket ekteskap, ta da kontakt med oss for å få vite hvordan du kan delta. En bemerkelsesverdig høy prosent av parene som har deltatt, holder fortsatt sammen og er meget fornøyd med sine ekteskap.

«Dr. Moon er en utrettelig talsmann for verdensfred. Han er overbevist om at en global fred kan oppnås ved å oppmuntre unge fra alle land til å gifte seg på tvers av nasjonale og rasemessige barrierer.» — Paul Johnson, britisk historiker.

Hvis du allerede er gift og vil at ekteskapet ditt skal få en dypere mening ved selv å delta i Guds arbeid for å skape en verden full av sann kjærlighet, er du hjertelig velkommen til å delta i en alik seremoni sammen med din ektefelle. Hvis ekteskapet ditt allerede er blitt velsignet av en prest eller annen religiøs leder, inviterer vi deg til å fornye ditt løfte om å elske og være trofast mot din ektefelle. Gjennom denne nye formen for velsignelse blir døren åpnet til en verden basert på familier med Gud som midtpunkt. Du kan på den måten hjelpe til med å realisere Guds opprinnelige ideal her på jorden. Slike ekteskap og slike familier representerer den eneste realistiske løsningen på verdens fundamentale problemer. Tiden er inne for en ny form for ekteskap og familie.

Uansett bakgrunn er den viktigste betingelsen for hvert par å love hverandre en absolutt trofasthet. Ellers bør man forberede seg på det indre plan og se på seremonien som den viktigste begivenhet i ens liv. Foran Gud og menneskeheten avlegger hvert par et høytidelig løfte om:
–  Som mann og kone å opprette en evig familie som Gud kan glede seg over.
–  Som sanne foreldre oppdra sine barn til å bli eksempler til etterfølgelse for sin familie og for verden.
–  Ved å skape en idealfamilie å bli et åndelig sentrum som viser kjærlighet for sitt lokalsamfunn, sitt land og for verden.

En ny tidsalder er begynt! En ny verden, full av fred og kjærlighet, ligger foran oss. Vær med på å bygge den!