Home/Velsignelsen/Hvorfor en ny forståelse av ekteskapet?
Hvorfor en ny forståelse av ekteskapet? 2016-11-24T13:01:33+00:00

Velsignelsen

En ny forståelse av ekteskapet

Hvorfor en ny forståelse av ekteskapet?

I en sann familie er forholdet mellom foreldre og barn så dypt at foreldrene, som Guds representanter, til og med kan fungere som rådgivere overfor sine barn når barna gjør sitt absolutt viktigste valg, nemlig når de velger sin evige livspartner. I en slik atmosfære av tillit vil barna gjerne finne ut hva foreldrene mener om saken. Det var i en slik ånd at de unge som ønsket det, i sin tid mottok forslag fra dr. Moon angående valg av ektefelle. De gjorde det i den faste overbevisning om at hans rådgivning var inspirert av Gud og en universell foreldrekjærlighet. Ofte var det ved å se fruktene av denne metoden hos andre par som hadde funnet hverandre på denne måten, at de unge bestemte seg for å stille som kandidater.

«Personlig er jeg overbevist – og har fått det bekreftet hver gang jeg har møtt ham – om at dr. Moon har en intuisjon som er helt utenom det vanlige, en slags evne til straks å vite hvor et menneske befinner seg åndelig. Mange av våre venner, som akkurat som oss har tillit til hans rådgivning, kan bekrefte det jeg sier. Denne evnen han har til å føle på en utrolig dyp måte hvem som passer sammen, gjør at de aller fleste parene som han har gitt råd til, har et harmonisk og stabilt ekteskap.» – Pierre Ceyrac, medlem av Det europeiske parlament 1988-94.

Ett av målene til alle dem som ønsker å delta i slike vielser, er å utvikle sitt eget foreldrehjerte i et forhold til Gud for selv å kunne gi råd til sine barn, når tiden kommer, angående valget av deres ektefelle. Vi må altså forstå at dr. Moon bare fungerte som en sjenerøs ekteskapsrådgiver i en overgangsfase i den nødvendige prosessen for å gjenskape sanne familier.

Å stole på en person som er inspirert av Gud, uten fordommer om hva slags menneske vi er i stand til å elske, representerer en ekstraordinær handling basert på tro på Gud og en kjærlighet utenom det vanlige for sine medmennesker, ettersom det innebærer å elske sin partner betingelsesløst. Parene som begynner sitt ekteskapelige liv sammen på et slikt grunnlag, innser rett og slett at sann kjærlighet og familielivets gleder hovedsakelig er noe man oppnår gjennom en konstant innsats for å elske sin partner og lære ham eller henne å kjenne. Sann kjærlighet har lite med en kortvarig forelskelse ved første blikk å gjøre. Parene forstår etter hvert bedre og bedre de dype åndelige grunnene til at Gud har brakt dem sammen.

For de hundretusener av ugifte som viste sin tillit til dr. Moon og lot ham velge deres ektefelle, var han ikke noe vanlig menneske. Han var utvalgt av Gud og levde et liv fullt av selvoppofrelse og dyp bønn, for på den måten å kunne oppnå en usedvanlig dyp kommunikasjon med Gud.

I motsetning til hva man kanskje tror, representerer en slik måte å bli gift på mye mindre et sprang inn i det ukjente enn måten ektefeller først treffer hverandre i vår tids samfunn. I dag er det ofte fysisk tiltrekning eller forførelse som bestemmer ens valg av partner. Hva vet man egentlig om personen man forelsker seg i? Faktum er at svært mange trodde de kjente sin ektefelle da de ble gift, for bare å oppdage etter mange år sammen at de knapt kjenner ham eller henne. Statistikken for skilsmisse og ekteskap som går i oppløsning, viser at å gifte seg på grunn av romantisk kjærlighet ikke er rette måten å gå fram på.

Les videre