//Familier for verdensfred
Familier for verdensfred 2017-03-04T23:36:34+00:00

Velsignelsen

Ekteskap og familie er nøkkelen

Familier for verdensfred

På samme måte som hver av oss er uløselig knyttet til det som foregår i våre familier, så er også hver familie knyttet til sine sosiale og globale omgivelser. Selv den mest ideelle familie vil lide under krigens plager dersom denne familien bor i en krigssone. En ren og uskyldig ung pike som vokser opp i et umoralsk samfunn, vil før eller senere bli påvirket, selv om hun ikke vil det.

De fleste mennesker er kun opptatt av at deres egen familie har det bra. Hvis vi virkelig vil ha en bedre verden og en tryggere fremtid for vår familie, er det mye fornuftigere å ta ansvar for og være like opptatt av de sosiale omgivelser og fred i verden som vår familie. Det er grunnen til at religiøse og samvittighetsfulle mennesker føler trang til å overvinne sin egen egoisme og ikke bare gjøre sin egen familie til sentrum av sitt liv, men heller forsøke å tjene andre, slik at verden dermed kan bli et bedre, tryggere og fredeligere sted å leve.

Fam under GudVelsignelsen gir en muligheter til å ekspandere sin kjærlighet og omsorg utover sin egen personlige familie til samfunnet og verden. Par som deltar i Velsignelsen, danner et enestående internasjonalt fellesskap som har som mål å praktisere i en verden med vanskelige sosiale og internasjonale forhold, det man lærer om kjærlighet i familien. Dette felles bånd har gitt gode resultater når det gjelder å overvinne og bryte ned barrierer mellom raser, religioner og kulturer. Millioner av velsignede familier har et budskap til verden om at de ønsker å fremme fred og et universelt brorskap mellom alle mennesker.

Å begynne en prosess for å skape millioner av harmoniske familier, frigjort fra all ondskap, er selve formålet med Velsignelsen.

Les videre