Home/Velsignelsen/En realistisk måte å oppnå verdensfred på
En realistisk måte å oppnå verdensfred på 2016-11-24T13:01:33+00:00

Velsignelsen

En ny forståelse av ekteskapet

En realistisk måte å oppnå verdensfred på

De som deltar i disse vielses-seremoniene, forplikter seg, foran Gud og sin ektefelle, å gjøre sitt beste for å realisere sann kjærlighet i sitt ekteskapelige samliv og for å bli sanne foreldre for sine barn, dvs. verdige representanter for Guds uendelige foreldrekjærlighet.

Å delta er også et uttrykk for et ønske om å hjelpe til med å skape en bedre verden samt å tjene sine samfunn som ansvarlige borgere og la sine familier være preget av gjestfrihet og samhørighet.

«For ektefellene innebærer ekteskaps-velsignelsen en forpliktelse til ikke bare å leve et moralsk liv, men representerer også et ønske om å være et eksempel på et slikt liv for sine medmennesker, ved å vise hvordan man kan bli en idealfamilie, som er selve grunnlaget for verdensfred og en verden basert på sann kjærlighet.» — Dr. Sun Myung Moon.

Disse ekteparene vet at slike ekteskap har en langt større betydning enn et vanlig privat giftemål. De føler at de bringer et enormt håp for menneskeheten. De feirer sine bryllup ved å ta del i en stor offentlig seremoni sammen med mange andre par, for på den måten å gi uttrykk for at de har besluttet å overvinne egoisme, barrierer mellom forskjellige raser, nasjonaliteter og religioner ved å praktisere sann kjærlighet. De representerer ikke bare et svar på vår tids største utfordring, nemlig ødeleggelsen av kjernefamilien, men også mentalitetsforandringen som må til for at det 21. århundre skal bli radikalt bedre enn det 20.

Disse ekteskapene, som historien aldri har sett maken til, bidrar i høyeste grad til å skape fred i verden. Det er nemlig innen rammen av ekteskapet, det mest intime kjærlighetsforhold, at barrierene mellom forskjellige raser, kulturer, religioner og sosiale klasser må bli overvunnet.

pastor og fru MoonDet er derfor dr. og fru Moon oppmuntrer unge mennesker til å gifte seg på tvers av rasemessige, kulturelle og religiøse skillelinjer. Deres tro og felles ideal gjør det mulig for dem å overvinne alle historiske barrierer. Deres barn representerer broer mellom de forskjellige kulturene til foreldrene. Dr. Moon trodde ikke at politiske beslutninger og militære handlinger alene kan løse verdens problemer. Selve roten til problemene er nemlig umoden kjærlighet. En ekte og varig verdensfred begynner i hjemmene. De som deltar i disse internasjonale vielses-seremoniene, føler at de på en konkret måte bidrar til forsoning mellom forskjellige nasjoner og raser ved å akseptere å utvikle en ren og evig kjærlighet til noen fra en helt annen kultur. I internasjonale ekteskap lærer man seg nemlig å elske folk fra andre land.

«Vestens sivilisasjon kan få nytt liv gjennom kontakt med Østen. Den endelige løsningen på splittelsen mellom raser og nasjoner er at mennesker fra vidt forskjellige bakgrunner gifter seg med hverandre.» — Arnold J. Toynbee (1889-1975), britisk historiker.

Denne innsatsen for fred i verden er først og fremst av en åndelig art, men gir seg like fullt i kast med politiske, økonomiske, sosiale, rasepregede og religiøse årsaker til konflikter. Dr. og fru Moon nøyer seg ikke med bare å tale om å skape en bedre verden, men tar også i bruk konkrete metoder for å skape en varig mentalitetsforandring.

Les videre