Home/Velsignelsen/En ny slags familie
En ny slags familie 2017-03-04T21:31:21+00:00

Velsignelsen

Ekteskap og familie er nøkkelen

En ny slags familie

For å forandre en verden der ondskap og egoisme florerer, slik at vi får en verden med fred og uselvisk kjærlighet, er vår viktigste oppgave å investere oss for å skape harmoniske familier. Den standard våre familier har, påvirker samfunnet og er derfor av stor betydning for en nasjon. Ustabile og kaotiske familieforhold fører ofte til problemfylte samfunn med mye vold og lidelse.

Velsignelsen representerer noe nytt og noe radikalt. På en måte er den selve startskuddet i en prosess som har som mål å skape en ideell verden. Den første fasen i denne prosessen er å skape harmoniske familier, en masse. Velsignelsen er nemlig ment for alle. Tradisjonelle religioner er for det meste opptatt av individuell frelse, men Velsignelsen dreier seg om frelse på familienivå, og indirekte på samfunnsplan og det globale plan. Velsignelsen er veien til å skape bedre samfunn og en bedre verden en familie ad gangen. Veien til verdensfred går via familien. Hvis familien ikke fungerer, fungerer ikke våre samfunn. Hvis våre samfunn ikke fungerer, har våre nasjoner store problemer, og dermed vil det være umulig å skape verdensfred.

De forskjellige bevegelser dr. Moon har grunnlagt, dreier seg derfor om å skape verdensfred.

Tradisjonell kristen frelse, eller åndelig frelse, blekner i sammenligning med den frelse som er oppnåelig når vi lærer å investere oss 100 % i en evig familie, der både mann og kone skjønner betydningen av en slik frelse på familienivå. Kravet for å kunne motta en slik frelse er å delta i Velsignelsen. Uten den får man ikke det nødvendige åndelige grunnlag. Jesus la aldri et slikt grunnlag. Det gjorde heller ikke Buddha eller Muhammed (fvmh), eller andre religiøse ledere. Det er kun nå, i vår tid, at Gud har vist dr. Moon det som er selve nøkkelen til å bygge Guds rike her på jorden.

Selve grunnlaget for, opprinnelsen til, den «gamle verden» var nemlig et umodent ekteskap, som Gud umulig kunne velsigne. Grunnlaget for Guds rike er derfor at vi skaper ekteskap som Gud kan velsigne.

Les videre