Home/Velsignelsen/De store internasjonale vielses-seremoniene
De store internasjonale vielses-seremoniene 2016-11-24T13:01:35+00:00

Velsignelsen

En ny forståelse av ekteskapet

De store internasjonale vielses-seremoniene

For å realisere Guds familieideal organiserer dr. og fru Moon fra tid til tid store vielses-seremonier, der folk fra alle raser, kulturer, religioner og nasjonaliteter deltar. Siden 1960 er millioner av par blitt velsignet i slike seremonier og på den måten fått gitt uttrykk for sitt ønske om å oppnå det evige idealet som sann ekteskapelig kjærlighet representerer, og samtidig oppdra sine barn med en absolutt og betingelsesløs foreldrekjærlighet.

Blant de mange som har fått sine ekteskap velsignet av dr. og fru Moon, er det tusener som i sin tid ba dr. Moon å velge en ektefelle for dem. Dr. Moon hadde nemlig mottatt fra Gud evnen til å kunne se den enkeltes åndelige karakter og arvede egenskaper. Dette satte ham i stand til å foreslå hvem man passet best sammen med, og hva slags partner man trengte for sin åndelige vekst.

«Mens ekteskapsrådgiverne og prestene fortvilet betrakter krisen familien er inne i, reagerer Enhetsbevegelsen positivt. ‘Familier med Gud som midtpunkt’ er ikke bare et attraktivt slagord eller et åndelig ideal foreslått av ugifte religiøse ledere. Det er tvert imot selve kjernen i fellesskapet av troende i Enhetsbevegelsen. Det uttrykker også en livsstil dypt motivert av målet som går ut på å gjenopprette ekteskapelig trofasthet og familiens stabilitet i det moderne samfunn».
– Fader Joseph H. Fichter (1908-1994), jesuitt, sosiolog og professor.

Par som allerede er gift innen rammen av sin egen religion, deltar også i disse seremoniene. De behøver ikke forandre religion, men finner tvert imot at en slik opplevelse gir dem anledning til å gjøre sitt ekteskap dypere og ofre det til Gud, idet de fornyer og gjør sin tro sterkere. Samtidig bestemmer de seg også for å realisere Guds ideal i sin familie.

Det er mange som er kommet fram til positive konklusjoner etter å ha studert på nært hold livet til familier av troende som baserer sine liv på dr. Moons lære og tradisjon. Den jesuittiske sosiologen Fader Joseph H. Fichter (1908-1994) skriver om de inntrykk han fikk da han studerte parene som har valgt denne veien:

«En pragmatisk sosiolog kunne utmerket godt ha sagt at Enhetsbevegelsen har oppdaget en effektiv familieplan.

[….] Man er nødt til å innrømme hvor verdifull den er: man prøver systematisk å gjenskape et moralsk liv; man insisterer på å avstå fra sex før ekteskapet; man tilbringer mye tid i bønn når man forbereder seg for ekteskap; man er tilbøyelig til å søke råd angående valg av ektefelle; man søker å finne en ekteskapelig kjærlighet som reflekterer Guds kjærlighet; man legger vekt på at ens åndelige modenhet skal gå i arv til barna.»

Etter Sun Myung Moons død i 2012 har hans kone Hak-ja Han forrettet ved de store internasjonale seremoniene. Her i Norge holdes det mindre seremonier. Vi holder også seminarer om betydningen av ekteskaps-velsignelsen. Man behøver ikke være medlem av Enhetsbevegelsen eller Familieforbundet for å delta.

Les videre