Home/Velsignelsen
Velsignelsen 2017-03-04T21:42:07+00:00

Velsignelsen

vels01-2ndblessTo punkter er ikke nok for å få noe til å balansere. På samme måte er heller ikke mann og kone nok! Et tredje punkt er nødvendig for å skape et balansert og varig forhold. Et ektepar trenger et felles åndelig sentrum. Det ultimate sentrum i et kjærlighetsforhold er selve kilden til ekte kjærlighet, Gud! Mange mennesker baserer sitt ekteskap på helt andre ting, ting som umulig kan vare i lengden, f.eks. forelskelse, fysisk tiltrekning, sosial posisjon eller penger. For at forholdet skal vare, kan ikke sentrum i forholdet være noe materielt. Det er faktisk bare Gud og hans sanne kjærlighet som kan være den åndelige «steingrunn» vi trygt kan bygge et varig forhold på.

Problemet har alltid vært at det gjennom alle tider har vært umulig for Gud å ha en sentral rolle i ekteskap. Fordi ondskap og synd kom inn i verden og dominerte menneskeslekten, kunne Gud umulig være til stede her på jorden, slik han opprinnelig ønsket da han skapte sine barn.
Nettopp derfor er Velsignelsen så viktig! Gjennom Velsignelsen kan Gud bli sentrum av ditt ekteskap!

Dr. Sun Myung Moon og hans kone har allerede velsignet flere millioner ektepar i ekteskap over hele verden. Ofte blir denne velsignelsen gitt under store vielsesseremonier, der også tidligere gifte par deltar for å få sitt ekteskap velsignet. For dem som allerede er gift, representerer velsignelsen derfor noe mer enn en fornyelse av ekteskapsløftet.

Hvordan kan Gud få en sentral rolle i våre ekteskap?

Her må vi forstå at velsignelsen ikke betyr at Gud automatisk blir sentrum av ditt forhold til din ektefelle. Velsignelsen er døren inn til en ny verden, men du må selv gå gjennom den. For at du skal få del i den nye verden, som er i ferd med å bli opprettet, må du etablere ditt eget grunnlag og utvikle det, slik at Gud virkelig kan velsigne deg og din partner med sin sanne kjærlighet.

Aldri glem at du selv ikke er nok. Du trenger en kjærlighetspartner du kan dele evigheten med. Uten det blir alt meningsløst til slutt. Et ekteskap velsignet av Gud er selve inngangsporten til himmelriket.

Himmelriket, den ideelle verden vi alle lengter etter dypt inne i oss, er en verden full av kjærlighet. Gud har alltid lengtet etter å bo midt blant oss her på jorden. Det var det han ville da han skapte mennesket. Ingen har imidlertid noensinne opplevd noe slikt. Det er kun blitt mulig nå i vår tidsalder.

Et nytt årtusen er begynt! Vi har muligheten til å skape en ny og bedre fremtid for menneskeheten. Men en slik fremtid avhenger helt av en fornyelse av familien. En global fornyelse av familien er nødvendig for at vi skal kunne ha håp om fred i verden. Likevel er en slik fornyelse noe verken regjeringer eller religiøse samfunn kan oppnå. Derfor har Gud kalt dr. og fru Moon til å arrangere store seremonier slik at flest mulig kan motta Velsignelsen. Siden 1960 har de trofast utført denne oppgaven. Seremoniene, som er åpne for mennesker fra alle raser, nasjonaliteter og religioner, har bare vokst i omfang. Når tusener, ja millioner, av menn og kvinner begynner å gjøre sitt beste for å realisere Guds kjærlighetsideal i sine ekteskap og familier, vil dette etter hvert forandre verden.

I løpet av vielsesseremonien lover hvert ektepar at:

  • Deres familie (hjørnesteinen i samfunnet ) blir et sted der Guds sanne kjærlighet finnes.
  • Deres barn vil bli oppdratt til å leve etter Guds vilje.
  • Deres barn vil bli oppdratt til å danne rene forhold og ikke ha seksuelle forhold før ekteskapet.
  • Deres familie vil være til støtte og inspirasjon for andre familier, uansett rase, religion og nasjonalitet.

Les videre