///Vitenskapens universelle rolle
Vitenskapens universelle rolle 2017-03-02T00:02:31+00:00

ICUS

Vitenskapenes moralske orientering

Rollen en forent vitenskapsverden spiller for verdens moralske orientering

Vitenskapens universelle rolle

På den måten er hensikten med vitenskap å få menneskets drømmer til å gå i oppfyllelse. Men selv med store vitenskapelige fremskritt kunne før i tiden dette ikke alltid komme hele menneskeheten til nytte på grunn av barrierene som har eksistert mellom nasjoner og raser.

Det finnes individer som har insistert på nasjonale barrierer for vitenskapen, men egentlig burde vitenskapen tilhøre hele menneskeheten. Ingen enkelt nasjon eller maktblokk burde ha monopol på vitenskapelige oppdagelser.

Her må vi imidlertid ikke glemme at det har vært mange vitenskapsmenn med en sterk følelse av å være kalt til en oppgave. De har kjempet mot de onde kreftene som ignorerte vitenskapens egentlige mål og forhindret at et ideelt samfunn ble til.

Blant alle de mange vitenskapsfolkene har det nok også være noen som glemte ånden å tjene sine medmennesker fordi de ble for opptatt av sine egne umiddelbare interesser. Likevel har den fundamentale holdning hos de fleste vitenskapsmenn vært å bidra til å gi alle mennesker fred og velstand.

Les videre

Teksten er fra en tale dr. Sun Myung Moon holdt på den første internasjonale konferansen om vitenskapenes enhet (ICUS) holdt på Waldorf-Astoria Hotel i New York fra 23. til 26. november 1972.