Home/Temaer/Vitenskap og verdier/Vitenskapenes enhet
Vitenskapenes enhet 2017-03-02T00:12:16+00:00

ICUS

Vitenskapenes moralske orientering

Rollen en forent vitenskapsverden spiller for verdens moralske orientering

Vitenskapenes enhet

Vitenskap enhetInnenfor vitenskapen er det mange områder, men av disse er det ingen som ikke har som mål å oppnå menneskets lykke. Fysikk, kjemi, medisin, biologi, geologi, astronomi, og alle de andre feltene har samme mål. I løpet at de siste århundrene er vitenskapsverden blitt oppstykket. Man har spesialisert seg innenfor mange små områder basert på den analytiske metode, men i det siste har det dukket opp en ny trend, som samler all den fragmenterte kunnskapen til ett hele ved hjelp av den syntetiske metode.

Fremveksten av Vitenskapenes enhet [Red. anm.: Unified Science – et begrep utviklet av Edward Haskell (1906-1986), forfatter av Full Circle – The Moral Force of Unified Science (1972)] er et slående eksempel på dette.

Til tross for sin store oppstykking fram til nå har vitenskapsverden alltid arbeidet mot ett mål og utviklet seg i én retning. De forskjellige spesialiseringsområder har hvert på sin måte bidratt til realiseringen av en verden der alle mennesker kan være lykkelige. Uten tvil kommer dette til å fortsette i fremtiden.

Les videre

Teksten er fra en tale dr. Sun Myung Moon holdt på den første internasjonale konferansen om vitenskapenes enhet (ICUS) holdt på Waldorf-Astoria Hotel i New York fra 23. til 26. november 1972.