Verden i dag 2017-03-02T00:25:54+00:00

ICUS

Vitenskapenes moralske orientering

Rollen en forent vitenskapsverden spiller for verdens moralske orientering

Verden i dag

Nye verdierNår vi ser på verdens nåværende tilstand, ser vi imidlertid at det er mange sørgelige omstendigheter. Til tross for den vitenskapelige utvikling og økonomiske velstand er det fortsatt mange tragiske forhold overalt i verden.

Selv om vitenskapsfolk har et dypt ønske [om en bedre verden] og gjør en iherdig innsats, er fortsatt fattigdom, analfabetisme og sykdom utbredt i utviklingslandene. Samtidig fortsetter spenningen, krigene og fiendskapen mellom nasjonene. På den måten fortsetter menneskeheten å lide og opplever sorg, nød og smerte selv midt oppe i all luksusen i de utviklede landene.

Mange ledere prøver å eliminere elendigheten og skape en ekte fred og stabilitet, men verden er full av tomme ord om fred. Menneskeheten synker stadig dypere ned i uro, bekymringer og frykt.

Hvordan ble det slik? Hovedgrunnen er at verdimålestokken som er ment å stikke ut en kurs for menneskets handlinger, er blitt undergravd. Etter hvert som etiske og moralske verdier mistet sin kraft, er målestokken for hva som er godt, så godt som blitt borte. Nå skal jeg forklare dere hvorfor.

Les videre

Teksten er fra en tale dr. Sun Myung Moon holdt på den første internasjonale konferansen om vitenskapenes enhet (ICUS) holdt på Waldorf-Astoria Hotel i New York fra 23. til 26. november 1972.