///Tilstanden vi ble skapt for
Tilstanden vi ble skapt for 2017-03-03T23:56:22+00:00

ICUS

Vitenskapenes moralske orientering

Rollen en forent vitenskapsverden spiller for verdens moralske orientering

Tilstanden vi ble skapt for

Opprinnelig tilstand
Forestill dere et menneske og en verden som er slik de opprinnelig skulle ha vært. Et slikt menneske og en slik verden skulle ha vært preget av det gode og lignet på Guds natur. Fram til i dag har imidlertid både mennesket og verden vært onde og har ikke gjenspeilt Gud. Det er fordi mennesket og verden ikke har oppnådd den natur de opprinnelig var ment å ha. Derfor må vi for å redde menneskeheten fra nød og kaos gjenvinne tilstanden mennesket og verden opprinnelig ble skapt for, og la en slik tilstand komme til uttrykk i vårt hverdagsliv. For å klare det må vi finne den absolutte målestokken for hva som er godt, og leve et liv preget av det gode. Målestokken for hva som er godt, er kjærlighetens sentrum, dvs. Gud.

Alle mennesker gjør alt de kan for å slippe unna en virkelighet med smerte og kaos, og lengter i stedet etter fred og frihet. Dette viser at menneskets opprinnelige gode sinn søker en absolutt målestokk for hva som er godt, og kjærlighetens sentrum. Det er et universelt ønske vi mennesker alle har, å finne kjærlighetens sentrum og opprette her på jorden en verden der alle er lykkelige til evig tid.

 

Teksten er fra en tale dr. Sun Myung Moon holdt på den første internasjonale konferansen om vitenskapenes enhet (ICUS) holdt på Waldorf-Astoria Hotel i New York fra 23. til 26. november 1972.