///Mennesker preget av enhet
Mennesker preget av enhet 2017-03-03T23:46:28+00:00

ICUS

Vitenskapenes moralske orientering

Rollen en forent vitenskapsverden spiller for verdens moralske orientering

Guds enhet og mennesker preget av enhet

Kjærlighet kreativitet
Ettersom Gud er et vesen preget av enhet, burde også mennesket og dets sosiale liv være det. Det betyr at man må praktisere kjærlighet mens man lever et skapende liv. Et slikt menneske blir et menneske preget av enhet. Verden man da lever i, blir en forent verden. Som jeg har sagt gjentatte ganger, er vi mennesker på grunn av våre enestående vitenskapelige fremskritt begynt å gjenspeile Guds kreativitet. Til nå har vi imidlertid ikke opplevd hans kjærlighet. Derfor er denne verden fortsatt fylt med sorg, smerte og nød.

Harmoni er et grunnleggende aspekt ved kjærlighet. Av den grunn kan det ikke være harmoni der det ikke er kjærlighet. På samme måte kan det ikke være fred og lykke der det ikke er harmoni. Derfor fortsetter menneskehetens nåværende lidelser fordi det skorter på kjærlighet.

Dermed har naturlig nok både Gud og menneskeheten lengtet etter et ideelt liv og en ideell verden som ligner Gud. Det vil si at det forbilledlige menneske som Gud og menneskets opprinnelige gode sinn søker, er et kreativt og godt menneske som praktiserer en kjærlighet der Gud er sentrum. En ideell verden er en verden full av skapende aktivitet for å forbedre på omgivelsene. En slik verden kommer til å være full av kjærlighet mellom individer og nasjoner. Da får man en ny mennesketype som lever i en forent ny verden, der all sorg, smerte og fiendtlighet som har gjort livet surt for oss mennesker til alle tider, blir plassert på historiens skraphaug for godt.

Les videre

Teksten er fra en tale dr. Sun Myung Moon holdt på den første internasjonale konferansen om vitenskapenes enhet (ICUS) holdt på Waldorf-Astoria Hotel i New York fra 23. til 26. november 1972.