Home/Temaer/Vitenskap og verdier/Enhet og en ny verdistandard
Enhet og en ny verdistandard 2017-03-03T22:46:39+00:00

ICUS

Vitenskapenes moralske orientering

Rollen en forent vitenskapsverden spiller for verdens moralske orientering

Enhet og en ny verdistandard

Nye verdier

Hvordan etableres da en slik ny verdistandard? Den kan bare komme fra en avansert ideologi som legger vekt på enhet, og som er i stand til å oppnå en slik enhet blant alle tidligere filosofier og religiøse doktriner.

Alle tidligere filosofier og religioner hadde sine egne verdisyn. Alle hadde de sterke sider, som fortsatt er til gagn for oss. Men folk har så godt som forlatt slike filosofier og religioner ettersom deres synspunkter ikke kunne tilpasses en ny tidsalder. For å kunne skape et nytt verdisyn må vi derfor fange opp alle de sterke sidene ved tidligere verdisyn og utvikle nye verdier som kan tilfredsstille behovene til det moderne menneske.

Derfor må en ny ideologi dukke opp som legger vekt på enhet, og som kan skape enhet blant filosofiene og religionene fra forskjellige tidsaldre. Når nye moralske og etiske normer danner seg fra en slik ideologi, kan for første gang i historien en forent god verden bli til. Verdens moralske orientering, som er selve temaet til denne konferansen, vil da si å spre et slikt nytt verdisyn globalt for å skape en ny og forent verden.

Les videre

Teksten er fra en tale dr. Sun Myung Moon holdt på den første internasjonale konferansen om vitenskapenes enhet (ICUS) holdt på Waldorf-Astoria Hotel i New York fra 23. til 26. november 1972.