Home/Temaer/Vitenskap og verdier/Enhet mellom det materielle og det mentale
Enhet mellom det materielle og det mentale 2017-03-03T23:11:21+00:00

ICUS

Vitenskapenes moralske orientering

Rollen en forent vitenskapsverden spiller for verdens moralske orientering

Enhet mellom det materielle og det mentale

Enhet årsak virkningDen ultimate årsak må ned andre ord være et absolutt vesen med enhet mellom dets to aspekter [det indre og det ytre], som kan skape henholdsvis den mentale og materielle side ved alt. En verden med enhet på virkningsplan kan bare bli til fra en årsak preget av enhet. Det betyr at en tilstand med enhet på virkningsplan forutsetter et vesen preget av enhet på årsaksplan.

Derfor må vi hevde at materialismen, som påstår at materie er den underliggende årsak til universet, tar feil. Årsaken kan ikke være materie ettersom materien er et uttrykk for bare én av egenskapene til årsaken. Årsaken vi snakker om, eksisterte som ikke-materie før den uttrykte seg i form av materie.

Også mennesket er ment å være et vesen preget av enhet og er blitt til fra en årsak preget av enhet. Derfor kan man ikke se på mennesket som bare et fysisk eller bare et åndelig vesen. Av den grunn er det heller ikke å bare forbedre vårt materielle liv som kan gjøre oss lykkelige. Det er bare ved å la forbedringen av både ens åndelige og ens materielle liv gå hånd i hånd at man virkelig blir lykkelig.

Vitenskapens innsats har forbedret vårt materielle liv ettersom vitenskapens domene har vært begrenset til den materielle verden.

Til tross for vitenskapsfolks store innsats og sterke ønske om en bedre verden har derfor ikke menneskeheten kunnet si farvel til nød og kaos.

Av den grunn og for å gjøre en ekte lykke oppnåelig for oss mennesker og ta godt vare på det dyrebare arbeidet til tidligere vitenskapsmenn og –kvinner, blir konklusjonen at også de innen vitenskap må gjøre sitt til å reformere menneskets åndelige liv. Med «å reformere menneskets åndelige liv» mener jeg å skape en virkelig god verden, dvs. samfunn med et nytt moralsyn, som er basert på opprettelsen av en ny verdistandard.

Les videre

Teksten er fra en tale dr. Sun Myung Moon holdt på den første internasjonale konferansen om vitenskapenes enhet (ICUS) holdt på Waldorf-Astoria Hotel i New York fra 23. til 26. november 1972.