Home/Temaer/Vitenskap og verdier/Den ultimate årsak
Den ultimate årsak 2017-03-02T00:47:54+00:00

ICUS

Vitenskapenes moralske orientering

Rollen en forent vitenskapsverden spiller for verdens moralske orientering

Den ultimate årsak – et vesen preget av enhet

Guds enhet

Ingen kan benekte at hver skapning, mennesket inkludert, er et vesen der det er enhet mellom de to sidene ved dets natur – den fysiske og den åndelige. Mennesket er et vesen der kropp og sinn er ment å være forent. Dyr er vesener med enhet mellom kropp og instinkter. Planter er vesener med enhet mellom det materielle og deres indre retningsgivende livskraft. Uorganiske legemer er vesener med enhet mellom det materielle og deres indre retningsgivende energi.

Fra et ontologisk synspunkt er det store makrokosmos en verden på virkningsplan og må derfor ha en ultimat årsak. Materialismen hevder at denne ultimate årsaken er materie, mens idealismen påstår at det er ånd. Verden på virkningsplan består imidlertid av vesener med to fundamentale aspekter forent. Derfor må også årsaken være et enhetlig vesen med sine to grunnleggende aspekter forent. De tilsvarer de to aspektene materie og sinn ved vesener i den fysiske verden.

Les videre

Teksten er fra en tale dr. Sun Myung Moon holdt på den første internasjonale konferansen om vitenskapenes enhet (ICUS) holdt på Waldorf-Astoria Hotel i New York fra 23. til 26. november 1972.