Home/Temaer/Vitenskap og verdier
Vitenskap og verdier 2017-03-01T23:55:55+00:00

ICUS

Vitenskapenes moralske orientering

Rollen en forent vitenskapsverden spiller for verdens moralske orientering

Vitenskap og en bedre verden

Lykke drøm, virkelighetVitenskap lykkeÅ være lykkelig er et ønske og ideal som ikke kan undertrykkes hos mennesket.

I løpet av menneskehetens tusener av år lange kulturhistorie har det ikke vært et eneste menneske som ikke har hatt som ideal å bli lykkelig.

Virkeligheten har aldri gjenspeilt dette idealet, men i sitt liv har mennesket likevel bestandig forsøkt å realisere det. Av den grunn har det vært en stor utvikling på alle områder i menneskets kulturverden – innen politikk, økonomi, samfunn, religion, vitenskap, osv.

Som vi vet, har mennesket skapt et høyt utviklet overflodssamfunn helt uten sammenligning med samfunn i oldtiden eller middelalderen. Uten tvil er det vitenskapen som har vært det avgjørende for en slik utvikling. Uten vitenskapelige fremskritt ville vi ikke ha fått den økonomiske velstand vi har i dag.

En slik kjensgjerning viser at flertallet av vitenskapsmenn har gjort realiseringen av et ideelt samfunn med lykke for alle til sitt mål. Vitenskapsmenn har med andre ord hatt en sterk følelse av å være kalt til å gjøre menneskehetens drømmer til virkelighet ved å utvikle vitenskap og teknologi. Resultatene av en slik forskning er av og til blitt misbrukt av maktpersoner til onde formål. Likevel har den grunnleggende ånden blant vitenskapsfolk alltid vært å skape et ideelt samfunn for menneskeheten.

Les videre

 

Teksten er fra en tale dr. Sun Myung Moon holdt på den første internasjonale konferansen om vitenskapenes enhet (ICUS) holdt på Waldorf-Astoria Hotel i New York fra 23. til 26. november 1972.