Samfunnslimet 2017-09-25T19:56:27+00:00

Varig fred – hva skal til?

Samfunnslimet

Den britiske historikeren Arnold J. Toynbee beskrev veksten og forholdene i 23 ulike sivilisasjoner og konkluderte med at de «døde» ikke av «mord» – ikke på grunn av en ytre fiende – men av «selvmord». Han mente da at de kollapset på grunn av indre forfall. Det gikk nedover med innbyggernes standard. De var ikke lenger så lydige mot loven; de var ikke lenger samvittighetsfulle og pliktoppfyllende. Dårlig moral fikk alt til å forvitre og falle sammen. Det var Toynbees konklusjon.

Hvert eneste individ har et ansvar. Det er lett å klage til politikere og myndigheter, men man bør tenke på hva man kan gjøre selv. Man bør selv leve et rettferdig, anstendig og godt liv og bidra på den måten. I UNESCOs grunnlov står det at kriger begynner i menneskets sinn. Det er der forsvaret for freden må bygges. Vi må lære å ha gode holdninger, være ansvarlige mennesker og ha et godt sinnelag, som samvittighetsfulle personer.

I  dagens samfunn blir det undervist mye i kunnskap og ferdigheter. Vi har jo et eget Kunnskapsdepartement. Det heter ikke Undervisningsdepartement. Men undervurderer man verdier og moral, får man mennesker med stort hode, men lite hjerte.

Jeg tok med et sitat fra Ole Bjøralt, en lærer. Han har undervist i seksualundervisning og skrev forleden i Aftenposten (11. juli): «det jeg har savnet i faget, var at det ikke er koblet sammen med samlivslære. Læren om å leve sammen. De unge er matet fulle av sexteknikk, men mangler det sexen egentlig skal bygges på, nemlig et samliv. […] Hvordan leve sammen med et annet menneske, løse problemer som oppstår i forholdet, hjelpe hverandre i hverdagen? […] Hvorfor har vi ikke lært litt om dette i skolen?»

Han etterlyser opplæring i samlivet, det moralske aspekt ved det, ikke bare undervisning i sexteknikk.

Fortsetter utviklingen, kan det begynne å se litt skummelt ut. Tidligere amerikansk president Theodore Roosevelt sa i sin tid: «Å utdanne menneskets intellekt, og ikke etikk, er å utdanne en trussel mot samfunnet.» Moral, etikk, undervise i verdier og holdninger, er utrolig viktig.

Det er en bedre modell å ha godhet, moral og verdier som basis. På det grunnlaget får man undervisning i kunnskap og ferdigheter. Da kan man bruke ferdighetene på riktig måte, på en slik måte at det er tjenlig for menneskeheten. Da får man et mer balansert forhold mellom hode og hjerte. Man kan ta riktige og gode avgjørelser.

Religion har formidlet slike verdier og prinsipper, hvordan man kan finne fred, i sitt sinn og sitt forhold til Gud, på forskjellige måter – meditasjon, bønn, lese hellige tekster.

Les videre

Teksten er fra et foredrag Steinar Murud, formann i Familieforbundet, holdt i Eldorado bokhandel i Oslo 19. september 2017.