Home/Temaer/Varig fred – hva skal til?/Leve sitt liv for andre
Leve sitt liv for andre 2017-09-25T20:16:54+00:00

Varig fred – hva skal til?

Leve sitt liv for andre

Religionene sier mye om dette, for eksempel i islam, fra hadith-samlingen til Bukhari: «De beste mennesker er de som er hjelpsomme mot andre.» Bibelen sier: «Ingen må søke sitt eget beste, men den andres beste» (1.Kor 10,24). Sun Myung Moon sier i sin selvbiografi: «Et sant liv er et liv der man gir opp det man selv trakter etter, og lever for det som tjener fellesskapet. Dette er en sannhet som alle globale religiøse ledere har lært, uavhengig av tid og sted, f.eks. Konfutse, Jesus, Buddha eller Muhammed» (side 208).

Kroppen er mer opptatt av seg selv og det private – mat og klær – mens sinnet er mer opptatt av den store helheten, skape gode relasjoner, innordne seg i et samfunn, ta hensyn til andre. Helheten bør settes først, og så kommer det private som nummer to. Det private er viktig, men det kan ikke ta over for helheten. Er du slik, fungerer medmenneskelige forhold på en god måte. Snur man opp ned på dette, og setter de private ønsker fremfor helheten, da ender det med konflikter. Det kan være i parforhold, men også mellom nasjoner. Vi kan også tenke oss det samme når det gjelder industri og næringsvirksomhet. Man må tenke hva som gagner helheten. Er en industri veldig opptatt av profitt, kan det resultere i at man ikke tar hensyn til miljøet. Setter en direktør for et firma sine private behov foran selskapet, da blir det lett korrupsjon. Setter man egen vinning foran helheten, er det ødeleggende for ens karakter. I familien vil det ødelegge relasjoner. I samfunnet vil det skade økonomien. En nasjon kan bli ødelagt hvis noen i regjeringen setter sine private behov først. Hele sivilisasjoner kan bli ødelagt, slik Arnold Toybee var inne på. Klima kan bli ødelagt hvis vi bare kjører på og ikke tenker på miljøet. Da får du den situasjonen vi har i dag.

Jeg tok med et aktuelt eksempel, fra Aftenposten 27. august, der lærer Tove Braathen sier: «Mange foreldre er umodne, rastløse mennesker. De unge blir forsømt. […] Jeg har opplevd at mange voksne er veldig opptatt av eget liv. […] De har orden på karriere og vellykkethet, men står stille i modningsprosessen – de er ennå umodne som mennesker […].»

Dr. Moon, Familieforbundets grunnlegger, sier: «Å forstå at man eksisterer for å forholde seg til andre, er en viktig innsikt som forandrer målestokken for ens liv. Når du innser at ditt liv ikke bare tilhører deg, men er ment å bli levd for andre, da slår du inn på en vei ganske forskjellig fra hvordan du har levd til nå» (Dr. Moons selvbiografi, side 311).

Les videre

Teksten er fra et foredrag Steinar Murud, formann i Familieforbundet, holdt i Eldorado bokhandel i Oslo 19. september 2017.