Hva som skal til 2017-09-25T20:46:26+00:00

Varig fred – hva skal til?

Hva som skal til

Vi står igjen med disse to prinsippene for fred. Det ene er å ha et balansert forhold mellom sinn og kropp. Formålet med kroppen er å opprettholde sin eksistens ved å spise, kle seg og få sine materielle behov tilfredsstilt. Det er kroppens oppgave, en oppgave på det private plan. Men sinnets oppgave er større og er å tjene den store helheten. Det er således to hensikter, en for kroppen og en for sinnet. Begge er relevante og nødvendige, men sinnet må styre det hele på en samvittighetsfull måte. Det er det ene prinsippet man må praktisre for å bygge en verden med fred. Det andre prinsippet er parforholdet, mellom mann og kone, som er selve bærebjelken. Hvis dette fungerer godt, vil det ha ringvirkninger, til barna, familien og hele miljøet rundt familien. Lever vi i et samfunn der disse prinsippene etterleves fullt og helt, da blir det vanskelig å tenke seg et samfunn med kriminalitet, psykiske plager, sosiale problemer, rusproblemer, osv. Basisen ligger i å praktisere disse to prinsippene, leve etter dem, leve for andre og ta vare på ekteskapets hellighet. Det er essensen av det andre prinsippet.

Hva skal da til for å skape en varig fred? Jo, det er harmoni i forholdet mellom sinn og kropp og forholdet mellom mann og kone. Det blir fred når to blir ett, når det ikke er konflikt eller krig. Når sinn og kropp blir ett, kan freden senke seg, og man blir som et tempel, der Gud kan komme ned. Individets ansvar er å bringe sinn og kropp sammen i harmonisk enhet. Det samme kan man si om ekteskapet. Først når mann og kvinne blir forent, blir de et bilde på Gud, og Guds ånd kan være til stede med dem. I et slikt hjem blir det da fred. Det som skal til for å skape en fredelig verden, er rett og slett å skape harmoni i disse to grunnleggende forholdene, det mellom sinn og kropp, og det mellom mann og kone. Det høres enkelt ut, men det er der det begynner.

Takk for oppmerksomheten!