Home/Temaer/Varig fred – hva skal til?/Fire former for kjærlighet
Fire former for kjærlighet 2017-09-25T20:36:37+00:00

Varig fred – hva skal til?

Fire former for kjærlighet

De to grunnleggende prinsippene

Det er det første prinsippet, forholdet sinn-kropp, ånd-kropp, og leve et samvittighetsfullt og godt liv. Vi snakket om to prinsipper. Dette er det ene. Det er stenderen. Så har du bærebjelken, forholdet mellom mann og kvinne. Detter er er universelt prinsipp, som du finner omtalt i forskjellige hellige tekster. Fra Koranen: «Og av alle ting har Vi skapt par, for at dere må tenke dere om» (51,50). Fra 78,9: «Og Vi har skapt dere som par.» I Bibelen står det: «Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem» (1.Mos 1,27).

Fire former for kjærlighet

Når man snakker om forholdet mellom mann og kvinne, er det utgangspunktet for en familie. Først har du ekteskapelig kjærlighet. Så blir man foreldre, og det utvikler seg foreldrekjærlighet. Så får man barn, og barna viser barns kjærlighet. Barna blir søsken, og mellom dem får vi søskenkjærlighet. I en familie har vi fire grunnleggende former for kjærlighet. Disse kjærlighetsformene kommer også til uttrykk i ens relasjoner til andre. Man kan være som foreldre overfor andre mennesker og vise en slik betingelsesløs foreldrekjærlighet overfor ethvert annet menneske. Barns kjærlighet kan man også vise overfor medmennesker. Det heter i Bibelen at du må være som et barn for å komme inn i himmelriket. Du må være ydmyk og tillitsfull for å kunne motta Guds ord. I mange sammenhenger er det godt å kunne være som et barn og ikke alltid være verdensmester. Og så har du søskenkjærlighet, som også kan komme til uttrykk i forholdet til medmennesker, overalt i verden. Disse formene for kjærlighet kan man praktisere overfor alle. (Mer om dette)

Les videre

Teksten er fra et foredrag Steinar Murud, formann i Familieforbundet, holdt i Eldorado bokhandel i Oslo 19. september 2017.