Home/Temaer/Varig fred – hva skal til?/En absolutt seksualmoral
En absolutt seksualmoral 2017-09-25T20:48:08+00:00

Varig fred – hva skal til?

En absolutt seksualmoral

Men den ekteskapelige kjærlighetsformen er unik. Den gjelder bare for det ekteparet. Det er en eksklusiv kjærlighet. Et sitat fra Sun Myung Moon: «Det er en absolutt forutsetning som alle mennesker må oppfylle uansett hvem de er. Det er en absolutt seksualmoral. Det betyr for det første å opprettholde seksuell renhet før ekteskapet, for det andre å være trofast i ekteskapet, i kjærligheten mellom mann og kone.»

I parforholdet er det hva vi kaller «absolutt sex», som gjelder. Man kan snakke om «fri sex». Da har man et forhold til hvem som helst. Men her snakker vi om noe absolutt. Det betyr at før man blir gift, lever man sitt liv i avholdenhet, renhet, uten sex. Det er en forberedelse for ekteskapet. Og i ekteskapet lever man i trofasthet. Det betyr at man ikke har forhold utenom ekteskapet. Dette kalles «absolutt sex» og er et viktig prinsipp for at et parforhold skal fungere. Det er en god forberedelse for et ekteskap og en forutsetning for at det skal fungere.

Den britiske sosialantropologen Joseph Daniel Unwin (1895-1936) ved Universitetet i Oxford forsket på dette. Han skrev en bok som het «Sex And Culture» (1934). Han studerte 80 primitive stammer og seks kjente sivilisasjoner gjennom 5.000 års historie og fant en klar sammenheng mellom et folkeslags kulturelle fremgang og den seksuelle selvbeherskelse de praktiserte. Først trodde Unwin det var bra å ha en litt fri seksualitet, noe jo Freud var talsmann for. Freud hevdet at undertrykt seksualitet ikke var bra, og at man burde kunne utfolde seg litt på det området. Det trodde Unwin også, og han ville se hvordan dette fungerte i forskjellige kulturer. Han trodde det var bra med litt fri sex, men kom til motsatt konklusjon. Unwin fant at i hele menneskehetens historie finnes det ikke en eneste gruppe som er blitt sivilisert uten at den har praktisert absolutt monogami. Det er heller ingen tilfeller der man har kunnet gjenvinne sin kultur etter å ha innført løsere skikker. Sivilisasjoner er kommet og gått. De har hatt sin gullalder, men er så forsvunnet. Unwin antyder når en sivilisasjon først har forfalt og ikke har respektert det absolutte monogamiet, er det ingen vei tilbake.

Les videre

Teksten er fra et foredrag Steinar Murud, formann i Familieforbundet, holdt i Eldorado bokhandel i Oslo 19. september 2017.