Home/Temaer/Varig fred – hva skal til?/Det første prinsippet for fred
Det første prinsippet for fred 2017-09-25T18:47:02+00:00

Varig fred – hva skal til?

Det første prinsippet for fred

Det første prinsippet dreier seg om at alle mennesker har sinn og kropp, en indre del, en ytre del. Vi kaller det en tosidig natur. Forholdet mellom sinn og kropp er som en pilar. Når forholdet fungerer bra, er det som en pilar i et byggverk. Vi trenger pilarer for å kunne reise et byggverk. På tilsvarende måte er forholdet mellom sinn og kropp det vertikale prinsippet, selve pilaren som alle andre forhold bygger på.

Vi har kroppen som har sine materielle behov. Kroppen kan ikke skjelne mellom hva som er godt og ondt, men har sine behov, sin trang, sitt begjær. Det kan være mat, søvn, sex, materielle ting, penger. Behovene til kroppen er reelle og må oppfylles. Det er ikke noe galt med det i seg selv, men om man slipper det helt løst, kan det bære galt av sted.

Vi har også et sinn, som gir oss styring og står for åndelige verdier. Kroppen går mer i en materiell retning, mens sinnet eller ånden søker etter sannhet, kjærlighet, godhet, rettferdighet, hjelpsomhet, vennlighet, trofasthet. Og samvittigheten hjelper oss her.

Det er to dimensjoner i ethvert menneske. Går man på kompromisser med dette, kan du gjøre veldig mye feil. Men et godt menneske vil gjerne følge samvittigheten og det man vet er rett, og styrer seg selv, kontrollerer seg selv.

Har man et godt forhold mellom sinn og kropp, fungerer det som en pilar i et samfunn. Et samfunn med samvittighetsfulle mennesker fremmer tillit og bidrar til rettferdige forhold. Et samfunn av mennesker som er mest opptatt av personlig makt og egne materielle goder, gir grobunn for korrupsjon, mistillit, urettferdighet og konflikter. I vårt samfunn, i Norge, er det stor grad av tillit. Da kan vi ha et åpent samfunn, men det er ikke sikkert at vår samfunnsmodell kan innføres i hvilket som helst annet land i verden, der befolkningen ikke har samme grad av tillit til hverandre eller til myndighetene. Basis for et godt samfunn ligger i at ethvert menneske utgjør en god og solid pilar. Forholdet mellom sinn og kropp, og å leve et samvittighetsfullt og rettferdig liv, det er pilaren.

Les videre

Teksten er fra et foredrag Steinar Murud, formann i Familieforbundet, holdt i Eldorado bokhandel i Oslo 19. september 2017.