Home/Temaer/Varig fred – hva skal til?/Det andre prinsippet for fred
Det andre prinsippet for fred 2017-09-25T19:30:50+00:00

Varig fred – hva skal til?

Det andre prinsippet for fred

Det er annet prinsipp i tillegg til dette, for vi er jo ikke bare enkeltindivider. Vi lever jo i et samfunn, med andre mennesker. Da kommer vi inn på parforholdet mellom mann og kvinne, som er helt grunnleggende. Dette parsystemet er det vi kan kalle bjelken, selve bærebjelken i et samfunn.

For å snakke om byggetekniske spesifikasjoner kan vi tenke oss pilarene, men det som forbinder pilarene med hverandre, er bærebjelkene. Til sammen blir dette utgangspunktet for et helt byggverk.

Parsystemprinsippet er utgangspunktet for horisontal vekst, at det kan skje vekst fra par og  familier til samfunn, nasjon og verden. Uten par, ingen verden. Menneskeheten begynte med et par. Hvis vi ikke har par, vil hele befolkningen bli mindre og mindre, noe den da også gjør i enkelte land, der folk ikke gifter seg.

Pilaren og bærebjelken

dav

Til sammen utgjør dette to prinsipper. Det ene er forholdet mellom sinn og kropp, som er selve pilaren, og det andre er parsystemet, som er bjelken.

Hvis forholdet mellom sinn og kropp fungerer optimalt i ethvert menneske med full enhet mellom det indre og det ytre, og parene samtidig fungerer harmonisk, da er man kommet langt på vei til å skape en verden med fred.

I Den store lære i konfutsianismen finner vi en oppsummering av dette. Der snakkes det om at rettferdighet i hjertet gir skjønnhet i ens karakter. Det igjen bidrar til harmoni i hjemmet, noe som bidrar til orden i nasjonen og fred i verden. Først handler det om individet. Et individ som er rettferdig og har en god karakter, er utgangspunktet. To slike individer, et par, skaper harmoni i hjemmet. Har du det, vil det skape orden i nasjonen og fred i verden.

Det blir som en bærende konstruksjon, og den kan vi ikke røre ved. Vi har stendere, som er vertikale, og bærebjelkene, som er horisontale. Hvis du begynner å røre ved dem, da begynner bygget å kollapse. Du kan flytte enkelte vegger, men passe deg godt for bæreveggene.

Du må ikke gå på kompromisser her. Du må ikke gå på kompromisser med din samvittighet, men adlyde den, ellers rokker du ved den bærende konstruksjonen. Du må heller ikke tøyse med forholdet til din livsledsager. Det er bærebjelken. Har du et forhold på si, begynner bygget å sige sammen. Disse to forholdene er bærende konstruksjoner og utrolig viktige.

Disse to prinsippene holder store byggverk sammen, slik en høyblokk holdes sammen ved hjelp av vertikale og horisontale bjelker. Når man skal rive en slik blokk, sprenger man disse bærende konstruksjonene. Da faller bygget rett ned. Men det mest skremmende er jo at dette også kan skje i et samfunn. Og det er langt verre.

Les videre

Teksten er fra et foredrag Steinar Murud, formann i Familieforbundet, holdt i Eldorado bokhandel i Oslo 19. september 2017.