Home/Temaer/Varig fred – hva skal til?
Varig fred – hva skal til? 2017-09-25T20:49:35+00:00

Varig fred – hva skal til?

De grunnleggende fredsprinsippene

I en del hellige tekster er det profetier om en bedre verden. I Johannes’ åpenbaring står det om en ny himmel og en ny jord. Vi leser: «Og jeg så en ny himmel og en ny jord. […] Og jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud […] Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa: ‘Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte’» (Åp 21,1-4).

Dette er en profeti om at det vil komme noe bedre, en god verden, en fredelig verden, som vil bestå for all tid. Som Jesaja sier: «Folk skal ikke løfte sverd mot folk, ikke lenger læres opp til krig» (Jes 2,4). Det er et løfte, en profeti, om at en fredelig verden skal bli til. Men spørsmålet er hva som skal til.

Vi ber jo i Fadervår: «La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen» (Matt 6,10).

Dette kommer ikke til å handle om politikk og hvordan vi på den måten kan skape fred i dagens situasjon. Min presentasjon kommer til å ta for seg de universelle prinsippene som har vært der siden tidenes morgen.

To aktører

For at en god verden skal komme, eller religiøst sagt for at et himmelrike skal komme og slå rot her på jorden, er det avhengig av to aktører. Den ene er Gud, den andre mennesket. Noen har jo den oppfatning at en dag vil det simpelthen komme en god verden, nesten som om teppet går opp på teateret, og så kommer himmelriket. Men vi tenker at ansvaret for en god verden er fordelt på Gud og menneske. Gud har en plan og legger til rette for at ting kan skje, men det er vi mennesker som må gjøre oppgaven, kan vi si, legge den siste brikken på plass i dette puslespillet. En liten brikke må legges på plass i det store bildet; det er vår oppgave. Hvis vi ikke gjør det, vil ikke den gode og fredelige verden, himlenes rike, bli etablert. Så på en måte venter Gud på at vi oppfyller vår oppgave. Da vil Guds plan bli oppfylt; da kan himmelriket komme; da vil vi kunne få en fredelig verden.

Hva er da vi kan gjøre? Hva er det vi skal gjøre? Bibelen sier: «Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?» (1.Kor 3,16) Hver og en av oss er som et tempel, en bolig, der Gud er ment å være, ment å bo. Men hvis det tempelet eller huset ikke er i orden, kan ikke Gud være der. Hvis tempelet eller boligen ikke fungerer, kan verken Gud eller menneske bo der. Da raser det sammen.

Grunnleggende, universelle prinsipper

Det er en del prinsipper man må følge, i alle sammenhenger, ikke bare som byggmester, men i våre egne liv er det visse prinsipper vi må følge for at vi skal bli et «tempel» eller en «bolig» der Gud kan bo. Hvis en bro ikke er konstruert og beregnet på riktig måte, vil den bryte sammen, og det blir kaos og ødeleggelse.

Vi finner universelle prinsipper overalt. I universet er det prinsipper, lover og konstanter, fra de minste ting på mikronivå og opp til makronivå – det store universet. Man finner stadig flere konstanter, som holder det hele på plass. Selv med et lite avvik fra noen av disse konstantene ville alt kollapse.

For at det første flyet kunne bli en suksess i 1903, måtte de forstå og bruke de aerodynamiske prinsippene, slik at flyet kunne få løft og ta av og bevege seg i luften.

Poenget er at det er en del grunnleggende prinsipper overalt, som det er viktig å følge for at tingene skal fungere. Hvis vi ser på oss mennesker, menneskesamfunnet, menneskeheten, hva med oss? Hvilke prinsipper er det som ligger til grunn for at vi kan skape en verden i fred? Det er veldig viktig å forstå disse prinsippene og leve etter dem. Vi snakker om universelle prinsipper, som er gyldige overalt, på alle kontinenter. De gjelder i fortid, nåtid og fremtid. De må gjelde på alle nivåer, i enkeltmennesker, familier, slekter, nasjoner og verden. Samtidig må de være vitenskapelige, logiske og enkle. De må gjelde i alle kulturer og religioner.

Les videre

Teksten er fra et foredrag Steinar Murud, formann i Familieforbundet, holdt i Eldorado bokhandel i Oslo 19. september 2017.