Sokrates’ budskap – 3 2016-11-24T13:01:32+00:00

Seminarer i den åndelige verden med de fire store religionsgrunnleggerne

Budskap fra hoveddeltakerne på seminaret

Sokrates’ budskap til intellektuelle – 3

Kjære intellektuelle, selv om jeg var i stand til å mobilisere all min intelligens og fornuft, ville jeg komme sørgelig til kort overfor Gud. Kunne Gud ha skapt alt på måfå, uten noen plan? Selv om jeg kunne selge min intelligens og mine evner, ville jeg ikke

[få nok for dem til å] kunne kjøpe Guds intelligens og evner. Uansett hvor stor vitenskapens makt er, kan den likevel ikke forandre på naturlovene. Gud selv er mesteren bak de vitenskapelige lover. Sokrates har oppdaget noe som ikke kan beskrives med ord, nemlig Guds mektighet og guddommelighet.

Ikke nok med det: Hun som skriver ned budskapet mitt, er et menneske med fysisk kropp, mens jeg er ånd, som holder til i den åndelige verden. Er dere intellektuelle i stand til å forstå det? Slik kommunikasjon er bare mulig på grunn av Guds makt og evner. Fordi tiden er moden for det, lar Gud meg åpenbare himmelens hemmeligheter til folk på jorden, slik at de når tiden kommer, har den nødvendige veiledning for å havne på rett sted her.

Her i den åndelige verden er det lett å overvinne vansker, ettersom folk her allerede har både forstått og fått bekreftet Guds situasjon. De går i tillegg i samme retning som Gud. På jorden er imidlertid situasjonen meget komplisert simpelthen fordi det er ingen enighet om hva som er riktig retning.

Kjære intellektuelle, Gud sliter med å veilede sine barn i riktig retning og benytter seg av forskjellige metoder. Mine damer og herrer, Har dere noensinne sett Gud? Han er usynlig og uten form. Likevel har han i tusenvis av år målbevisst konstant strebet etter å gjenoppreise sine barn. På grunn av sin uforanderlige streben sendte Gud dr. Sun Myung Moon til jorden som sin representant og ga oss Enhetsprinsippene. Gud vil at vi skal finne den riktige retning mens vi lever på jorden. Boka «En detaljert forklaring av Prinsippene» ble ikke skrevet basert på hva et menneske har tenkt opp eller sluttet seg til ved hjelp av menneskelig fornuft. Det er en bok som viser hvordan vi blir frelst. Dr. Moon måtte kjempe en grusom kamp mot Satan for å oppdage innholdet i boka. Han fikk absolutt alt som står i boka bekreftet av Gud som sannhet. Boka inneholder alt. Les den grundig. Intellektet ditt er i stand til å oppdage i hvilken grad du er våknet åndelig, og du vil kunne skjønne hvilken retning ditt liv bør ta.

Kjære intellektuelle, Hvilke mennesker burde dere akte og ære aller mest? Still dere selv dette spørsmålet og svar på det. Sannsynligvis vil dere svare mennesker som etterlot seg noe verdifullt på jorden. Men til nå har det ikke funnes fremtredende mennesker som villig tok ansvar for livet etter døden her i den åndelige verden. Som Guds representant viser dr. Sun Myung Moon oss imidlertid veien til en evig fred. Basert på sitt arbeid vekker han oss åndelig. Og så er han villig til å ta ansvar for vårt liv i den neste verden.

Studer ham, sammenlign ham med andre og forsøk å finne større læremestre. Hvis du ikke greier å finne et menneske på jorden større enn ham, hva gjør du da? Du er i en alvorlig posisjon på et alvorlig tidspunkt og er nødt til å ta en beslutning angående livet ditt. Livet er ikke langt, men den neste verden finnes definitivt. Tror du ikke det er lurt av deg å finne en sann læremester og forberede deg for livet etter døden ved å studere hva han lærer?

Gud trenger ikke din kunnskap og intelligens. Bare de som er ydmyke, kan være sammen med Gud. Hvis du lærer hans enestående og dype sannhet og fordøyer den, slik at den blir din egen sannhet, skulle du være i stand til å bli noe mer enn en tigger når du kommer til denne verden en gang i fremtiden. De største intellektuelle burde være blant dem som kan tjene og støtte Gud som sin Forelder. Ja egentlig kan bare slike mennesker bli ansett for å være de største intellektuelle.

10. april 2001.

Les neste budskap

Se videoen «Livet etter døden»      Se videoen «Åndelig vekst»