Sokrates’ budskap – 1 2016-11-24T13:01:32+00:00

Seminarer i den åndelige verden med de fire store religionsgrunnleggerne

Budskap fra hoveddeltakerne på seminaret

Sokrates’ budskap til intellektuelle – 1

SokratesEtter at senatorene i Athen hadde forrådt meg, tenkte jeg ofte at det ville ha vært fint om mitt liv kunne ha blitt verdsatt og elsket mer enn mine teorier, som virkelig skaket opp borgerne. Menneskets liv burde ikke bedømmes ut ifra det vi kan se. Selv det minste vesen ble skapt med kjærlighet og omsorg av Gud. Hvor dyrebare og verdifulle vi mennesker da må være, som barn Gud investerte hele sitt hjerte og sin sjel i da han skapte oss, skaperverkets mesterverker!

Selv om vi ble skapt som Guds barn, er det mye vi mennesker har levd i uvitenhet om. Tenk bare på forholdet mellom foreldre og barn på jorden. Når de er atskilt fra hverandre, hvor mye lengter de ikke da med bankende hjerter etter å få være sammen? Selv Gud ønsker å leve slik. Gud, menneskets Skaper, er kjærlighetens og hjertets opprinnelige kilde. Men fordi de første to mennesker valgte en helt feil retning, har forholdet mellom Gud og menneske vært brutt helt siden de dager mennesket ble skapt. Hva slags hjerte har Gud måttet leve med i en slik situasjon?

Kjære intellektuelle, Dere vet at Sokrates ble forrådt av juryen i Athen. Hvor vondt det gjorde i mitt hjerte! Sorgen jeg følte på grunn av min urettferdige behandling, var ubeskrivelig. Men etter at jeg fant fram til Gud, oppdaget jeg en som er blitt behandlet mye verre enn meg, og som har måttet tåle mer skuffelse og har hatt mye mer å klage over. Det er fordi vi mennesker ikke visste hva slags forhold vi skulle ha til Gud. Hva kunne vel ha vært bitrere, tristere og mer urettferdig. Vi mennesker har ikke kjent vår egen Forelder og heller ikke med hvilken kjærlighet han omsorgsfullt har tatt seg av oss. Vi har dessuten ikke forstått smerten han måtte holde ut så lenge, mens han ventet på at hans barn skulle komme tilbake. Da jeg forsto dette, kunne ikke ord beskrive min sorg.

Kjære intellektuelle, I foreldre-barn-forholdet skryter man av sine kunnskaper og akademiske posisjon? Det viktigste for oss er å gjenopprette og ta vare på forholdet mellom foreldre og barn. Dets verdi er større enn oppdagelsen av hvilke som helst akademiske teorier. Skulle ikke Sokrates vite hvor viktig det er for oss mennesker, spesielt intellektuelle, å ha en posisjon i samfunnet? Husk uansett hvor viktig det er å tjene og ta deg godt av dine foreldre. Akkurat det kan i virkeligheten ikke sammenlignes med noe annet. Unntatt Gud er det egentlig noe annet vi trenger? Når vi sier: « …er min far/mor og jeg hans/hennes barn», betyr det at forhold som har med arvelinje å gjøre, gir den høyeste posisjon.

Les videre