Muhammeds (fvmh) budskap – 2 2016-11-24T13:01:32+00:00

Seminarer i den åndelige verden med de fire store religionsgrunnleggerne

Budskap fra hoveddeltakerne på seminaret

Muhammeds (fvmh) budskap for muslimer og mennesker på jorden – 2

Kjære muslimer, Også dere ble født som Guds barn. Jeg håper dere vil forenes basert på én lære av den enkle grunn at den ene Gud vil en slik forening. Gud på Muhammeds tid og Gud nå er den samme Gud, vår uforanderlige Forelder. Tiden er nå inne til å skape en verden med fred og glede oss over at alle mennesker er søsken. Det er det Gud hele tiden vil.

Uten religiøs enhet forblir verdensfred bare en fjern mulighet. Kjære muslimer, Muhammed ber dere innstendig om å ikke bruke vår egen unike tro og våre doktriner til å volde annerledestroende smerte. Aksepter alle med åpne armer og et åpent hjerte og på den måten åpne for å diskutere doktriner og samarbeid. Grunnleggerne av de fire største verdensreligionene står sammen basert på én felles idéplattform. Jesus har akseptert Buddha og Buddha Jesus. Vi har personlig opplevd Gud, som jubler over å se oss alle på samme seminar. Basert på en slik opplevelse besluttet vi oss til å forbli forent med hverandre.

Dr. Sun Myung Moon kom til jorden for å åpenbare Guds vilje og forene en menneskehet splittet i leire som står fjernt fra hverandre. Dr. Moon står fram som Sann forelder. Jeg håper mine etterfølgere også vil akseptere ham med et ydmykt hjerte.

Det er Gud dere har fulgt og tjent. Når dere samarbeider med troende fra andre religioner etter at dere har sagt ja til Guds kjærlighet, vil både Gud og Muhammed rose dere.

Og vær så snill å finne et rolig sted der dere kan lese grundig gjennom Enhetsprinsippene. Muhammed har med et åpent hjerte helt og fullt tatt imot denne læren, etter at han på et seminar forsto at den gir en sann veiledning for hvordan vi bør leve. Jeg skjønner dere ikke klarer det over natten. Men hvis dette er veien alle må gå, håper jeg at ingen av dere mislykkes i å velge den rette og beste livets vei.

9. april 2001

Neste budskap

Se videoen «Livet etter døden»      Se videoen «Åndelig vekst»