Muhammeds (fvmh) budskap – 1 2016-08-11T16:27:32+00:00

Seminarer i den åndelige verden med de fire store religionsgrunnleggerne

Budskap fra hoveddeltakerne på seminaret

Muhammeds (fvmh) budskap for muslimer og mennesker på jorden – 1

Da Gud skapte oss mennesker, var planen at hvert individ skulle ha et forhold til Gud og være en kilde til glede for ham. Men stikk i strid med hans opprinnelige plan utviklet menneskehetens historie seg i feil retning fordi de første mennesker falt. Det oppsto splittelse mellom rasene. Forskjellige religioner ble til. Omgivelsene gjorde at forskjellige kulturer utviklet seg. Likevel er det bare én Skaper av menneskeheten: Gud. Hvor vondt det må gjøre i hans hjerte når han må se på en slik splittelse av menneskeslekten i mange raser, religioner og kulturer. Gud er hele menneskehetens Forelder, men når han blir tvunget til å se sine barn slåss hver eneste dag og krangle om hvem som har rett, hvordan må han da føle seg?

Folk på jorden mangler et helhetsbilde av retningen Guds frelsesarbeid tar, og hvordan dette arbeidet utvikler seg. De forstår heller ikke forholdet mellom Gud og menneske, og derfor har det lenge ikke vært noe harmonisk forhold mellom de forskjellige religioner.

Gud er menneskeslektens Forelder. Hvis vi går de forskjellige læresetninger om sannheten nærmere etter i sømmene, ser vi at de har én felles opprinnelig kilde. Hvilken religion ville f eks lære folk å hedre det onde? Selv om metodene kan variere fra en religion til en annen, er den fundamentale hensikt hos alle religioner å strebe etter det gode. Gud er nemlig det opprinnelige vesen preget av absolutt godhet og kjærlighet, og hver religion lærer om kjærlighet.

Det én religion i bunn og grunn lærer, har derfor mange likhetspunkter med andre religioner. Guds fundamentale ønske nå er å bringe de forskjellige religioners sannheter og doktriner sammen og forene dem. Når det er gjort, kan Gud endelig hvile. Det var nettopp for å skape en slik religiøs enhet at Gud, etter en uendelig lang ventetid, til slutt kunne sende dr. Sun Myung Moon. Gjennom ham ble Enhetsprinsippene åpenbart for at alle religioner skulle kunne bli forent.

Les videre