Konfutses budskap – 2 2016-11-24T13:01:32+00:00

Seminarer i den åndelige verden med de fire store religionsgrunnleggerne

Budskap fra hoveddeltakerne på seminaret

Konfutses budskap til konfutsianister og alle mennesker på jorden – 2

Kjære konfutsianister, Hvordan kan jeg hjelpe dere? I verden er det forskjellige raser, religioner, kulturelle bakgrunner og skikker som forandrer seg med omstendighetene. Likevel er det noe alle har til felles: vår menneskelige identitet. Enten man er hvit, sort eller gul, er det samme måte å behandle en sykdom på. Menneskets anatomiske struktur er nemlig ikke forskjellig fra rase til rase. Hva betyr det? Det betyr at vi alle har samme Skaper. Det er bare én Skaper, Gud. Han er vår Forelder. Tjener og støtter vi ham, vil alt gå bra.

Hvorfor er alt da så komplisert? Helt siden menneskets historie fikk en feil begynnelse, har forskjellig religioner oppstått. Men vi må nå skape religiøs enhet, og derfor sendte Gud dr. Sun Myung Moon til jorden. Dr. Moon sier ikke at doktrinene hver enkelt religion lærer, er feilaktige, men presenterer i stedet en enkel sannhet som alle kan akseptere. Men problemet er at hver religion fortsatt insisterer på at bare dens lære er korrekt og den eneste riktige vei. Derfor ble alt så komplisert. Så det er klart vi har et akutt behov for å imøtekomme hverandre og være villige til å akseptere andre. Uansett hvor høylydt man diskuterer på jorden, er likevel representantene for verdensreligionene tett sammensveiset her i den åndelige verden. Sammensveiset på grunn av hva? Det finnes bare én sannhet. Vi er alle fast bestemt på å leve sammen med Gud og tjene og støtte ham som vår Forelder. Hva vil da mine etterfølgere på jorden gjøre? Det er ikke vanskelig å gjette.

Kjære buddhister, Deres fremste læremester tjener og støtter Gud som hele menneskehetens Forelder. Gud er deres enestående Maitreya Buddha. Derfor burde dere ikke lenger leve selvsentrert, men i stedet se nøye på hva slags hverdagsliv dere lever på jorden og forberede dere for et fremtidig liv her i den åndelige verden.

Menneskeheten er ett folk og én slekt. Dr. Sun Myung Moon ble sendt for å tjene og støtte bare én Gud og lære menneskeslekten Guds lover. Dere må finne ut hvor mye dr. Moon gjør for å frigjøre menneskeheten, selv om han er over åtti.

Kjære mennesker på jorden, Det er her i den åndelige verden dere kommer til å leve i all evighet. Livet på jorden er ikke annet enn et midlertidig treningssenter. Under innhøstingen beholder man bare det gode kornet. Dere burde derfor leve et modent liv. Kjære etterfølgere av Konfutse, Vennligst søk råd i budskapene fra Jesus, Buddha, Konfutse og andre hellige og vise og ta en vis beslutning for deres egen fremtids skyld.

7. april 2001.

Neste budskap

Se videoen «Livet etter døden»      Se videoen «Åndelig vekst»