Konfutses budskap – 1 2016-11-24T13:01:32+00:00

Seminarer i den åndelige verden med de fire store religionsgrunnleggerne

Budskap fra hoveddeltakerne på seminaret

Konfutses budskap til konfutsianister og alle mennesker på jorden – 1

KonfutseFor å ta vare på sitt fysiske liv bestemmer folk på jorden seg for å følge visse regler og lever i samsvar med disse. Det mennesket har forstått, har vært begrenset til å omfatte hva det kunne oppfatte med sine fysiske sanser. Dets virkelighetsforståelse og måte å løse sine problemer på var begrenset av hva det kunne se og høre. Selv om grunnleggerne av fire verdensreligioner nå detaljert åpenbarer det de har lært på disse seminarene i den åndelige verden, er det for mennesker på jorden usynlige ting det dreier seg om, og følgelig noe de ikke lett kan akseptere.

Men grunnleggerne av de fire store verdensreligioner og andre hellige og vise her i den åndelige verden har kjempet mer enn andre for å frelse menneskeheten. Blant dem er det vel bare Jesus som er Messias, men alle har de frivillig gitt avkall på et komfortabelt fysisk liv for å hjelpe sine medmennesker. De hadde aldri en overfladisk innstilling til livet, men talte sannheten og var opptatt av å lære den bort og på den måten vise folk veien til et bedre liv. Det er mennesker med en slik innstilling som er samlet her.

Selv etter at de hadde ofret sitt fysiske liv, brydde de seg om og elsket sine etterfølgere på jorden like høyt som seg selv. Fordi de gjorde sitt beste og arbeidet hardt for å veilede sine etterfølgere i en bedre retning, er de kvalifiserte til å delta på disse møtene.

Som Jesus og Buddha allerede sa, er den åndelige verden her virkelig harmonisk. Da Jesus introduserte seg til de buddhistiske deltakerne, sa han: «Når vi nå er samlet her, la oss ha en andaktsstund både på kristent og buddhistisk vis. Og la oss snakke om våre forskjellige syn på det religiøse liv.» Buddha gikk ned på knærne og bøyde hodet til «jorden» foran de kristne som var til stede, og sa ydmykt: «Takk for denne anledningen dere har gitt meg til å hilse på dere.» Jesus og Buddha formante så alle til å bli forsonet med hverandre, selv om de trodde på forskjellige ting. Da oppsto det en del bråk i et hjørne av forsamlingen, men Jesus sa med en mild stemme: «Brødre og søstre, Vi er alle Guds barn og derfor søsken. Tiden er kommet for å vise Gud at det er harmoni blant oss.» Vi fikk nå en rolig og samtidig høytidelig atmosfære. Da viste Gud seg som lys. Han virvlet rolig rundt til å begynne med, men etter hvert fikk han hele området der til å bli fylt med skinnende lys. Alle til stede ble fullstendig overrumplet av den hypnotiserende glansen fra lyset. De visste ikke hva de skulle gjøre.

På seminarene våre demonstrerte Gud rett som det var sin omsorg for oss. Jeg tror det kommer til å bli flere slike møter Vi er overbeviste om at møtene der grunnleggerne av de fire store verdensreligionene og andre hellige og vise deltar, vil føre til at all maktkamp mellom religioner og denominasjoner vil bli borte. Da vil døren inn til sannheten åpne seg for alle mennesker uansett bakgrunn.

Les videre