Jesu budskap – 3 2016-08-11T06:25:10+00:00

Seminarer i den åndelige verden med de fire store religionsgrunnleggerne

Budskap fra hoveddeltakerne på seminaret

Jesu budskap til kristne og alle mennesker på jorden – 3

Kjære kristne og andre troende! Jeg er virkelig Messias. Men den som nå er kommet for å oppfylle den messianske oppgaven i dag, er dr. Sun Myung Moon. Han er Gjenkomstens Herre. Tenk bare på spørsmålet døperen Johannes spurte meg da jeg ble forfulgt som lederen blant kjettere: «Er du den som skal komme?» Hvordan ser dere nå på dr. Moon? Tenk bare på hvor utrolig mye han har oppnådd i løpet av kort tid. Kunne han ha gjort dette ene og alene basert på menneskelig kraft og menneskelige evner?

Jesus, som døde fysisk, kan ikke komme tilbake igjen fysisk og gjøre seg synlig for dere. Menneskets fysiske kropp begynner å bli til jord igjen når ånden skilles fra kroppen ved døden. Dette er sannheten og en av himmelens lover. Les igjen bibelverset som sier at folk vil stå opp fra gravene. Det er Gud som har laget de vitenskapelige og matematiske lover. Hele hans eksistens er basert på prinsipper. En tro på at lik som er helt oppsmuldret, vil bli til levende kropper igjen, som til og med kan holde seg svevende i luften, forutsetter at Gud kan gjøre helt som han selv vil, uansett hva det måtte være. Men en tro på en slik Gud, som bryter sine egne prinsipper, er en eneste stor selvmotsigelse og representerer ingen løsning på teologiske problemer! Se på naturens verden. Se hvordan mennesket vokser, og hvilken fantastisk ordnet struktur mennesket er. Gud og menneske eksisterer i et foreldre-barn-forhold. Dere vil nå måtte oppleve med hvilket hjerte Gud så tålmodig har ledet sitt tusener av år lange prosjekt for å frelse oss mennesker. Hva hvis dere kristne kunne se meg akkurat nå idet jeg sitter og snakker med Buddha, som dere ser på som en avgudsdyrker? Hva ville dere tenke om meg?

Kjære kristne, kjære buddhister og tilhengere av forskjellige religioner! Grunnleggerne av de fire store verdensreligioner, Jesus, Buddha, Konfutse (Konfucius) og Muhammed (fvmh), samt hellige menn som Sokrates, Augustin og andre har allerede organisert et slikt seminar flere ganger. Temaet er alltid det samme: «Gud er hele menneskehetens Forelder». På seminarene studerer vi alltid Enhetsprinsippene, åpenbaringen gitt til dr. Moon. Vi analyserer og diskuterer det i dybden. Det er «hjemmearbeidet» Gud har gitt oss. Han følger nøye med i alle aktivitetene til dr. Moon på jorden. Gud har også bedt de viktigste religiøse lederne i den åndelige verden å bli ett med hverandre og samarbeide med folk på jorden for å frelse menneskeslekten.

Mellom oss grunnleggere av religioner er det ingen barrierer. Vi står samlet som én på grunn av Messias som står fram på jorden i Det fullførte testamentes tidsalder og sørger for at hele menneskeheten blir født på ny som Guds barn. Vi ber og diskuterer for å forstå hvordan vi kan skape én verden med Gud som sentrum. Konfliktene og konfrontasjonene vi ofte ser mellom troende fra forskjellige religioner, er i ferd med å bli løst her i den åndelige verden. Det tok lang tid før dét kunne skje og få folk til å forstå en helt grunnleggende sannhet, nemlig at det finnes bare én Gud, han som skapte oss mennesker. På samme måte, for å skape fred på jorden, vil det bli nødvendig å bryte ned barrierene mellom alle religionene.

De jordiske lederne av hver religion bør diskutere det de forskjellige trosformer har til felles og det som skiller dem. Med et ydmykt hjerte overfor sine medmennesker burde disse lederne sammen bestemme hva som er hver religions sterke punkt. Ville ikke de ikke-troende da bli veiledet i riktig retning ved å følge disse religiøse lederne sitt eksempel? Jeg håper at alle troende, spesielt de kristne, kan bli ett med hverandre og stå sammen, og at jeg vil kunne møte dem alle, samlet på ett sted!

Det er fordi vi kan høste fordelene av tidsalderen vi nå er begynt på, Det fullførte testamentes tidsalder, at jeg Jesus, født i Betlehem i Judea, nå er i stand til å sende et budskap til mennesker på jorden. Dr. Sun Myung Moon er denne tidsalderens leder, ettersom han er Det annet komme av Messias.

Hva vil dere gjøre med ham? Kommer dere til å stille ham for retten for å få ham dømt? Kommer dere til å henge ham, slik jeg ble hengt på et kors for 2 000 år siden? Er dere villige til å be og faste for å finne ut om dette er sant? Da dere er troende, håper jeg dere kommer til å ta en klok beslutning. Jeg sender dette budskapet til mennesker på jorden i håp om å lære folk hva mitt ansvar, dvs Jesus, Messias i Det nye testamentes tidsalder, sitt ansvar, nå går ut på.»

Jesus, 5. april 2001.

Neste budskap