Jesu budskap – 2 2016-08-11T06:22:02+00:00

Seminarer i den åndelige verden med de fire store religionsgrunnleggerne

Budskap fra hoveddeltakerne på seminaret

Jesu budskap til kristne og alle mennesker på jorden – 2

Jeg kom med Messias sin oppgave i Det nye testamentes tidsalder, men folket på den tiden korsfestet meg. Av den grunn gjensto det en oppgave å utføre for Gud, og Det annet komme ble nødvendig. Messias i Det nye testamentes tidsalder brakte en åndelig frelse til menneskeheten. Historien fortsatte imidlertid, mens det fortsatt gjensto å fullføre én oppgave, nemlig den fysiske delen av frelsen. Mens han vandret på stier preget av lidelse, sorg og smerte, måtte Gud holde ut et endeløst stress, mens han ventet på igjen å sende Messias til jorden. Etter at han hadde atskilt det gode fra det onde for å forberede hans arvelinje, kunne Gud sende dr. Sun Myung Moon.

Dere vet hvor jeg ble født. Det var i en krybbe. Skjønner dere hvordan Maria følte seg der og da? Kjære kristne, var det lett å forstå det ved å lese Bibelen? Har dere ikke sett på enkelte uforståelige begivenheter eller spørsmål det ikke fantes svar på, som høyst problematiske? Hvordan kunne dere forstå mitt hjerte, når jeg ikke fullt ut kunne åpenbare alle himmelens hemmeligheter? Hvordan kunne dere forstå detaljene i Guds frelsesarbeid når så mye ikke ble nedskrevet i Bibelen? Hvordan var Maria, Josefs forlovede, blitt gravid? Dere kan ikke forstå alle hemmelighetene som har vært «tilslørt» mens Gud arbeidet opp gjennom tidene for å frelse menneskeheten. Ettersom vi mennesker er Guds barn, kan ikke Gud annet enn å elske oss. Det er også vanskelig for dere å forstå Guds hjerte.

Dr. Sun Myung Moon er Messias sitt annet komme, som dere har ventet og ventet på. Han arvet min oppgave da han var 15 år gammel. Kjære kristne, retter dere fremdeles blikket oppover og venter at Kristus vil komme på skyene? Dr. Moon reiser over hele verden på skyene [i fly]. Han investerer hele sitt hjerte og sin sjel for å skape verdensfred. Selv om han i dag er over 80 år gammel, kjemper han på Guds frontlinje.

Kommer dere til å korsfeste ham slik romerne gjorde, da de forfulgte meg for 2 000 år siden? Skjønner dere ikke hvordan Sodoma og Gomorra ble ødelagt? Gud er kjærlighet. Han venter. Vær så snill å motta Messias som er kommet til jorden i Det fullførte testamentes tidsalder. Ikke si nei til det han har oppnådd og den planen han er i ferd med å realisere for å frelse menneskeheten. Be oppriktige bønner. Jeg, Jesus, vil være med dere når dere ber på en oppriktig måte.

Jeg har et inderlig ønske om at kristne ville reflektere dypt over omstendighetene rundt min korsfestelse, jeg som var Messias i Det nye testamentes tidsalder. Jeg håper at de ber for å forstå livet mitt og Guds syn på menneskets frelse.

Tenk over forholdene som ikke tillot at jeg kunne bli gift selv om jeg var 33 år gammel. Tenk over hvordan mine tolv disipler og jeg ofte måtte gå uten mat. Livet mitt var fullt av bedrøvelige ting. Kristne antar at alt som skjedde meg, var Guds vilje. Men tenk over om menneskene på den tiden hadde noe ansvar. Jeg kom som Messias og Menneskesønnen. Som Guds enbårne sønn gjorde jeg alt jeg kunne, for å oppfylle min oppgave som Messias. Jeg kunne imidlertid ikke realisere alle mine drømmer og alt jeg ønsket. Hadde det gått fullstendig slik jeg ville, ville det da ha vært nødvendig for meg å komme tilbake?

Les videre