Jesu budskap – 1 2016-11-24T13:01:32+00:00

Seminarer i den åndelige verden med de fire store religionsgrunnleggerne

Budskap fra hoveddeltakerne på seminaret

Jesu budskap til kristne og alle mennesker på jorden – 1

Jesus«Jeg, Jesus, som ble født i Betlehem, benytter denne anledningen til å formidle dette nye budskapet til mennesker på jorden, inkludert jødefolket, som fremdeles venter på at Messias skal komme. Enten de er kristne eller ikke, kjenner folk navnet mitt, Jesus.

Det er med blandede følelser og et ganske oppgitt hjerte at jeg, Jesus, sender dette budskapet til jorden. Jeg føler meg trist fordi jeg ikke kan sammenfatte budskapet mitt og uttrykke det med få ord. Jeg er spesielt innforstått med at kristne vil tvile på budskapet heller enn å tro på det. Men, som det menneske som kom til jorden med oppgaven som verdens Frelser og Messias i Det nye testamentes tidsalder, forteller jeg dere nå sannheten, med himmel og jord som vitne, ettersom tiden er kommet til å åpenbare sannheten.

Jeg kom til jorden med oppgaven Gud hadde gitt meg til å være Messias. Som Bibelen viser, kunne jeg ikke åpenbare alle konfliktene mellom troende og ikke-troende på den tiden. Det er rett og slett mange aspekter ved Guds frelsesarbeid som Bibelen ikke beskriver. Etter hvert som de forskjellige epoker i Guds frelsesarbeid opp gjennom tidene kom og gikk, kunne ikke Gud annet enn å forandre på planen sin og tilpasse den hver enkelt tidsalder. Jeg åpenbarer på en tydelig måte en del av disse skjulte aspektene ved Guds frelsesplan til de mange geistlige som har ventet på at Herren skal komme tilbake.

Gud skapte oss mennesker slik at vi trenger en fysisk kropp mens vi lever på jorden. Når vi mister kroppen, kommer vi til den åndelige verden og lever der i all evighet. Kjære troende som venter på at jeg skal komme tilbake, hvorfor har dere ikke lagt merke til at Gud gir to slags profetier i Bibelen.

[Hvilken type profeti som går i oppfyllelse, avhenger av menneskets del av ansvaret. Hvis de som Gud har kalt, ikke gjør Guds vilje, går profetier som forutsier tragedie og lidelse, i oppfyllelse. Hvis de han har kalt, derimot, gjør Guds vilje, går profetier som forutsier velsignelse for menneskeslekten, i oppfyllelse].

Jeg kom til jorden som Messias i Det nye testamentes tidsalder. Hva tror dere er betydningen av korsfestelsen? Tror dere virkelig at det var Guds vilje helt fra begynnelsen at jeg skulle bli korsfestet, eller kan det ha vært et resultat av at menneskene feilet? Har dere satt dere grundig inn i mitt liv? Jeg kom definitivt med oppgaven til Messias, men likevel spiste jeg og sov slik alle mennesker gjør på jorden. Selv om jeg levde som et hvilket som helst annet menneske, var min oppgave som Messias helt enestående. For å komme til konklusjonen var det ikke Guds opprinnelige plan at jeg måtte korsfestes for at mennesket skulle kunne bli frelst.

Kjære kristne og alle mennesker på jorden, vennligst be for å finne ut om dette er sant, mens dere samtidig faster. Da vil jeg vise meg for dere og klart og tydelig fortelle dere sannheten. Når dere ber slik, må dere være fullstendig fokusert på å be med et rent hjerte. Dr. Sun Myung Moon er den som er kommet til jorden for å fullføre min oppgave, som ikke ble fullført gjennom frelsen som ble mulig på grunn av korsfestelsen. Dr. Moon kommer som den sanne Far for å bringe Guds frelsesarbeid til sin fullendelse i Det fullførte testamentes tidsalder.

Les videre