Buddhas budskap – 2 2016-11-24T13:01:32+00:00

Seminarer i den åndelige verden med de fire store religionsgrunnleggerne

Budskap fra hoveddeltakerne på seminaret

Buddhas budskap til buddhister og troende fra andre religioner – 2

I denne tidsalderen er dr. Sun Myung Moon den Buddha dere har ventet på. Jeg ber dere besøke et helgenskrin og på et slikt hellig sted, som buddhister, legge de rette betingelser for å forstå alt dette. Tiden er kommet for at dere må handle i samsvar med den høyeste standard av buddhistisk integritet (rettskaffenhet). Jeg ber dere om å ikke avvise den nye Buddha, som står fram i Det fullførte testamentes tidsalder. Jeg ber dere om å ikke forkaste sannheten han lærer.

Mange buddhister som har utviklet sin åndelighet, praktiserer menneskekjærlighet. Vis verden hvilken dyd slik kjærlighet er. Se ikke etter feil hos andre, men gå fram med ydmykhet og klokskap. Hva er sannhet? Retningslinjene for oss mennesker kan forandre seg. Det kommer an på hvilken historisk epoke man lever i. Se bare på naturens verden. Alt Gud skapte kan tilpasse seg omgivelsene, både hva farge og størrelse angår, men artene forblir. Hvem kan bringe stemmen fra det opprinnelige sinn til taushet? Det er den som får oss til å strebe etter å leve et religiøst liv. Men hvordan vi lever våre liv, varierer fra menneske til menneske, alt etter hvor sterk stemmen fra det opprinnelige sinn er. Et slikt mangfold av levemåter gir dessuten Gud mange forskjellige ting å fryde seg over.

Vær derfor ikke fastlåst i gammeldagse idéer. Utvid horisonten din hva idéer og synspunkter angår. Hvis jeg sa til dere at Jesus og Buddha kommer godt ut av det med hverandre og er som brødre, ville dere buddhister ikke tro meg. Men det er ikke opp til meg. Gud vil at vi arbeider sammen side om side. Hva tror dere Jesus kaller Buddha? Når Jesus sier Buddha til meg, sier han det med et smil og med en blid stemme. Han er alltid ydmyk. Når Buddha sier noe til Jesus, responderer Jesus alltid på en positiv måte, med et muntert og fornøyd uttrykk, og sier: «Korrekt» eller «Det stemmer» eller «La oss gjøre det».

Kjære buddhister og kristne, Idet vi i himmelen er skjønt forent og arbeider for en verden med fred, burde ikke også jorden bli forent? La det nye uttrykket for sannheten forene oss nå i denne nye tidsalderen. Dr. Sun Myung Moon er lederen for Det fullførte testamentes tidsalder. Han er den Buddha dere venter på. Dette er konklusjonen vi er kommet fram til på disse seminarene med de fire grunnleggerne av verdensreligioner. La oss nå befri Gud ved å skape enhet mellom buddhismen og kristendommen.

6. april 2001

Neste budskap

Se videoen «Livet etter døden»      Se videoen «Åndelig vekst»