Buddhas budskap – 1 2016-11-24T13:01:32+00:00

Seminarer i den åndelige verden med de fire store religionsgrunnleggerne

Budskap fra hoveddeltakerne på seminaret

Buddhas budskap til buddhister og troende fra andre religioner – 1

BuddhaJeg vil gjerne få formidle mitt foreløpig siste budskap til religiøse mennesker på jorden, spesielt til buddhister. Som Jesus nevnte, arbeider vi, grunnleggerne av fire verdensreligioner, som representanter for alle større religioner, for verdensfred og menneskehetens frelse. Dette er kanskje vanskelig å forstå for mennesker på jorden. I den åndelige verden kommer grunnleggerne av fire store verdensreligioner og andre hellige og vise ofte sammen til seminarer, der vi ikke er uenige eller i konflikt med hverandre.

Før vi kom på seminarene, ble vi hver for oss undervist flere ganger i Enhetsprinsippene og relaterte temaer. Var det lett å arrangere slike sammenkomster for grunnleggerne av religioner? Det var mulig bare etter mye bønn og etter at spesielle betingelser var blitt oppfylt. Hele tiden var det nødvendig med en grundig vurdering og analyse av det nødvendige forberedelsesarbeidet. Nå kan vi, basert på disse seminarene, diskutere som medlemmer av én og samme familie. Vi har ingen konflikter som kommer av religiøse fordommer. Hver gang vi kommer sammen på denne måten, omfavner Gud oss med et strålende lys, før han sakte forlater oss i en vennlig atmosfære. Han fryder seg over å se oss samlet slik.

Kjære buddhister, Jesus selv vitnet om at han hadde en messiansk oppgave i Det nye testamentes tidsalder. Det jeg gjorde, var noe lignende. Ifølge Bibelen skal Det fullførte testamentes tidsalder komme etter Det gamle og Det nye testamentes tidsaldre. Hver gang en viss tidsalder i Guds enorme gjenoppreisningsarbeid begynte, styrte Gud arbeidet på en ny måte basert på en ny sentral person.

Selv om min vei som Buddha ikke var del av hovedstrømmen innen Guds gjenoppreisningsarbeid, er det en ubestridelig kjensgjerning at jeg strebet etter å veilede folk til det gode. Jeg mener dessuten at å oppmuntre buddhister til et sølibat liv, mens de ventet på den rette tidsalder, var et effektivt virkemiddel i deres åndelige opplæring og utvikling, selv om buddhismen ikke var noen direkte vei til Gud. Hvis vi tar utgangspunkt i den kristne historie, levde jeg på jorden i Det gamle testamentes tidsalder. Dette er kanskje noe nytt for dere, men selv om min lære ble ganske innflytelsesrik, var på den tiden fordelene man kunne høste fra den tidsalderen i Guds frelsesarbeid meget begrenset.

Kjære buddhister, Jeg sier ikke at deres levemåte til nå har vært feil. Akkurat som Jesus gjorde også jeg i min tid mitt beste for å lede menneskeheten i riktig retning. Men etter hvert som tiden gikk, ble det nødvendig å gå løs på nye oppgaver for å frelse menneskeheten. Det jeg nå forsøker, er å få buddhister med opplæring i mine metoder i åndelig utvikling til å tilpasse seg noe nytt. Jeg ber dere studere Enhetsprinsippene, som inneholder mange sannheter som også preger buddhismen. Vær ikke for dypt opptatt av gammeldagse idéer og begreper. Jeg ber dere akseptere dette nye uttrykket for sannheten og importére det inn i buddhismen. Da er jeg sikker på at en fantastisk troens vei vil åpne seg for dere.

Les videre