Augustins budskap – 2 2016-11-24T13:01:31+00:00

Seminarer i den åndelige verden med de fire store religionsgrunnleggerne

Budskap fra hoveddeltakerne på seminaret

Sankt Augustins budskap til kristne og andre troende – 2

Augustin

 

Kjære troende, Sannheten er evig. Det er bare én sannhet fordi det bare er én Gud, og han er den opprinnelige målestokk for sannheten. Gud er menneskehetens Forelder og vi hans barn. Hva er da hensikten med å ha mange religioner? Hvis vi sammenfatter kjernen av sannhet i hver religion, ser jeg at de har samme endelige mål. De representerer en utvikling i samme retning. Det vil aldri bli snakk om å be hver religion gi opp sine sterke punkter. Jeg støtter simpelthen Guds ønske om at religionene står sammen, forent, med samme mål. Gud føler seg glad når han ser mange barn, men hvis de slåss mot hverandre, gjør det ikke vondt i hans hjerte? Når barn har harmoniske forhold til hverandre, vil Guds hellige ånd være med dem.

Konklusjonen som grunnleggerne av de fire verdensreligionene og andre hellige og vise kom fram til på seminaret, var: «La oss elske hverandre og bli forent.» Vi tror at hvis vi først forenes i den åndelige verden, vil våre etterfølgere på jorden også bli ett med hverandre. Hvis religionene ikke forenes, kan ikke Gud ha fred i sitt hjerte. Fred for hele menneskeheten kan bli realisert hvis vi går fram basert på det Gud lærer oss.

Kjære dere som tror på de forskjellige religioner, Vær så snill å huske disse budskapene fra grunnleggerne av de fire verdensreligioner og andre hellige og vise. En slik gyllen anledning vil dere ikke få oppleve igjen. Tror dere at slike himmelske hemmeligheter kan formidles til dere på jorden hele tiden? En slik anledning er helt spesiell og er bare mulig på grunn av Guds omsorgsfulle kjærlighet. Jeg håper dere vil bruke denne anledningen til å realisere det som er troens kjerne og grunnlag, slik at dere med rette kan sies å ha blitt Guds sønner og døtre.

Det er en siste ting jeg vil be dere tallrike kristne og andre troende på jorden om. Det er nemlig en læremester som går en martyrvei for å skape verdensfred. Det er dr. Sun Myung Moon. Vennligst ta imot ham på en helhjertet og oppriktig måte. Grunnleggerne av de fire verdensreligionene og andre hellige og vise tror bestemt at han er Messias. Vi har besluttet å gå veien denne læremesteren viser. Vi har derfor sammen tatt beslutningen at vi skal gå i én retning og gjøre det vi kan for å elske og respektere hverandre uansett hvilken religion eller trossamfunn vi tilhører.

Også vi lærer andre om dr. Moons tenkning fordi den representerer veien til verdensfred og sannhet. Kjære troende, Ikke slåss. Bli harmonisk ett med hverandre. Gud kommer til å være sammen med dere der dere blir ett.

10. april 2001.

Se videoen «Livet etter døden»      Se videoen «Åndelig vekst»