Augustins budskap – 1 2016-11-24T13:01:31+00:00

Seminarer i den åndelige verden med de fire store religionsgrunnleggerne

Budskap fra hoveddeltakerne på seminaret

Sankt Augustins budskap til kristne og andre troende – 1

Augustin

Jeg, Augustin, hadde et ønske om å være den fremste, nummer én, når det gjaldt å tjene Gud. Men jeg havnet så fjernt fra Gud at jeg både skammet meg og følte meg dum. Jeg feilet i å tjene og støtte Gud som min Forelder og tjente Gud bare som det høyeste vesen. Ikke engang i mine drømmer kunne jeg forestille meg at det er et foreldre-barn-forhold mellom Gud og menneske. Derfor innser jeg at min tro og mine tanker ikke har vært av særlig stor verdi for Gud.

Kjære kristne og andre troende som virkelig investerer dere på jorden, Jeg håper dere kan få en klar forståelse av ting nå, etter at dere har lest budskapene fra grunnleggerne av de fire verdensreligionene. De og andre hellige og vise som meg holder nå og da møter. Hensikten med å holde disse møtene for viktige religiøse ledere er å formidle hvordan Gud tenker, til hele menneskeheten, som fortsatt er splittet på forskjellige plan.

Folk på jorden tror kanskje at Jesus bare kommer til å besøke kristne, men det er ikke riktig. Representanter fra hver religion føler seg ikke lenger begrenset av sin egen religion og har diskutert hverandres lære og doktriner sammen. De kom fram til at alle religioner må bli forent. Etter at de hadde besøkt forskjellige religiøse organisasjoner og hatt dialog med troende fra andre religioner og deltatt på deres møter, holdt de fire grunnleggerne av verdensreligionene, sammen med andre hellige og vise, et seminar for å diskutere hvordan de hadde opplevd hverandres møter. De tok opp mange temaer, som de diskuterte i en vennlig atmosfære.

La meg nå fortelle dere om noe interessant som skjedde. Jesus hadde fordypet seg i en del av Buddhas lære. På et møte for buddhister sa han ordrett fram Buddhas ord. Da spurte de ham: «Du er grunnleggeren av kristendommen. Hvorfor da sier du fram det vår læremester lærte?» Jesus sitt svar var enda mer interessant: «Jeg skulle bare se om jeg kunne være en Buddha.» De som var samlet der, lo alle sammen. Jesus la virkelig ikke ærgjerrighet eller personlige ambisjoner for dagen. Buddhistene så ut til å være beveget av hans ønske om å bare være Guds sønn, med et helt ydmykt og uskyldig hjerte.

Les mer av Augustins budskap