Home/Temaer/Vår åndelige virkelighet/Seminar i den åndelige verden
Seminar i den åndelige verden 2016-08-23T06:23:17+00:00

«Seminarer i den åndelige verden med de fire store religionsgrunnleggerne»

Budskap fra hoveddeltakerne på seminaret

«Jeg er dypt beveget av Jesu varme kjærlighet, Buddhas barmhjertighet, Konfutses korrekte regler for hvordan vi bør omgås hverandre, Muhammeds absolutte tro, Sokrates’ intelligens og Augustins entusiasme og ambisjoner om å utvikle sitt forhold til Gud. Jeg er virkelig inspirert av at de høytidelig lovet, og bestemte seg for, å tjene, bistå og vise omsorg for Gud, slik man gjør mot sin far og mor, og dele alle sine tanker og all sin visdom med Gud. Da jeg mottok og skrev ned budskapene fra verdensreligionenes grunnleggere, som nå er i den åndelige verden, fikk jeg et ønske om at menneskene her på jorden kunne oppnå en lignende enhet til sine medmennesker som den disse grunnleggerne har utviklet til hverandre, både i hjerte og sinn. Jeg skulle også ønske at menneskene her på jorden kunne akseptere sannhetene i andre religioner, slik disse grunnleggerne nå gjør. Jeg skulle også ønske at menneskene her på jorden kunne elske sine medmennesker med en kjærlighet som ikke er avhengig av religion og trossamfunn, slik disse religionsgrunnleggerne nå elsker hverandre.»
Yeong-sun Kim – mediumet som 5. – 10. april 2001 mottok budskap fra Jesus, Buddha, Konfutse, Muhammed, Sokrates og Augustin som en del av et større budskap, «Seminarer i den åndelige verden med de fire store religionsgrunnleggerne», som hun mottok i perioden fra 3. februar til 11. april 2001. Budskapene fra de nevnte åndshøvdinger ble tatt fra Del 3 – Budskap fra hoveddeltakerne på seminaret.

Dere lurer kanskje på hva de bedriver tiden med i livet etter døden. Vi har nå gleden av å meddele at lederne i den åndelige verden er veldig opptatt av hva som skjer her på jorden.
De har oppnådd de holdningene som vi så sårt trenger i en tid preget av hat, krig og terrorisme. Jesus, Muhammed (fvmh), Buddha, Konfutse (Konfucius) og andre er alle opptatt av at vi skaper en forent verden og blir en verdensfamilie på tvers av religiøse, nasjonale og rasemessige skillelinjer. De gir med andre ord sin helhjertede støtte til arbeidet dr. Moon og hans Enhetsbevegelse utfører i vår tid.

Les videre